Menu rozwijane

20 kwietnia 2022

Rekonwersja żołnierzy WP i innych służb mundurowych czyli zagospodarowanie osób, które z różnych przyczyn odchodzą ze służby, a wciąż dysponują ogromnym kapitałem wiedzy i doświadczeniem było tematem posiedzenia Rady ds. Bezpieczeństwa i Obronności Narodowej Rady Rozwoju.


W posiedzeniu wzięli udział m.in. Przemysław Żurawski vel Grajewski – Przewodniczący Rady, Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP Minister Piotr Ćwik oraz Doradca Prezydenta RP prof. Andrzej Zybertowicz.

Może Cię zainteresować Rada ds. Bezpieczeństwa i Obronności nt. nowych technologii Prezydent RP podpisał Ustawę o obronie Ojczyzny