Menu rozwijane

25 listopada 2021

Rada ds. Młodzieży w ramach Narodowej Rady Rozwoju debatowała dziś o stażach dla młodych ludzi wchodzących na rynek pracy.

Posiedzeniu, odbywającemu się w Belwederze, przewodniczył Doradca Prezydenta RP i jednocześnie Szef Rady ds. Młodzieży Łukasz Rzepecki. W posiedzeniu, poza członkami Rady, uczestniczyli Bogna Janke – Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP oraz Błażej Spychalski i Marcin Drewa – Doradcy Prezydenta RP.

W trakcie obrad wysłuchano wystąpienia eksperta ds. partycypacji w Instytucie Rozwoju Edukacji Prawnej i Społeczeństwa Obywatelskiego Piotra Drzewieckiego, który przedstawił w ogólnym ujęciu zagadnienie staży dla młodych, wchodzących na rynek pracy. Prelegent zaprezentował aktualną sytuację, jak również omówił możliwe i oczekiwane kierunki zmian. Przedstawił także negatywne zjawisko odwróconej płatności, występującej niekiedy na rynku pracy, kiedy student musi płacić za możliwość odbycia stażu.

W poszczególnych wystąpieniach członków Rady zwracano szczególną uwagę na nowe rozwiązania dotyczące staży, w tym wypracowywanie dobrych praktyk, a także ewentualnych zmian przepisów prawa, które wpłynęłyby na poprawę uwarunkowań w omawianym zakresie. Podkreślano również korzyści, jakie z właściwie organizowanych i odpowiednio przebiegających staży płyną zarówno dla ich młodych uczestników, jak i dla pracodawców.

Podczas obrad Rady rozmawiano także o nagrodzie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej „Dla Dobra Wspólnego”, promującej postawy, działania i projekty obywatelskie. Wyróżnienie honoruje szczególnie zaangażowanie osoby, organizacje pozarządowe i wartościowe przedsięwzięcia społeczne budujące wspólnotę obywatelską. Przedstawiciele Rady uczestniczyli w tegorocznej gali nagrody. Minister Janke zachęcała członków Rady do formułowania swoich pomysłów i sugestii, dotyczących realizacji tego przedsięwzięcia w przyszłości.

Po posiedzeniu Rady Łukasz Rzepecki zwracał uwagę na konieczność przyjrzenia się jakości bezpłatnych staży i praktyk.

– Młodzi dostrzegają, że jest niska jakość oferowanych praktyk, a także że jest problem z mechanizmem odwróconej płatności, kiedy to stażyści muszą płacić za odbyty staż. W naszej ocenie trzeba to zmienić – mówił. Podkreślił, że odpowiednie rekomendacje zostaną przedstawione Prezydentowi.

W dyskusji podsumowano także zakończony szczyt klimatyczny COP 26 w Glasgow, w którym aktywnie uczestniczyli członkowie Rady: Przewodnicząca Młodzieżowej Rady Klimatycznej Sylwia Łyskawka oraz Przewodnicząca Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych Alina Prochasek. Ponadto omówiono pierwsze posiedzenie Zespołu do spraw edukacji ekologicznej, w tym klimatycznej i promocji ekologicznych warunków życia, powołanego przez Ministra Klimatu i Środowiska, w którym uczestniczył w ubiegłym tygodniu Doradca Prezydenta RP Łukasz Rzepecki.

Belweder | Posiedzenie Rady ds. Młodzieży

Belweder | Posiedzenie Rady ds. Młodzieży

Belweder | Posiedzenie Rady ds. Młodzieży

Belweder | Posiedzenie Rady ds. Młodzieży

Belweder | Posiedzenie Rady ds. Młodzieży

Belweder | Posiedzenie Rady ds. Młodzieży

Belweder | Posiedzenie Rady ds. Młodzieży

Belweder | Posiedzenie Rady ds. Młodzieży

Belweder | Posiedzenie Rady ds. Młodzieży

Belweder | Briefing po posiedzeniu Rady ds. Młodzieży

Belweder | Briefing po posiedzeniu Rady ds. Młodzieży

Belweder | Briefing po posiedzeniu Rady ds. Młodzieży

01__Rada_ds_Mlodziezy_211125_KG027526.jpg
02__Rada_ds_Mlodziezy_211125_KG027647.jpg
03__Rada_ds_Mlodziezy_211125_KG027528.jpg
04__Rada_ds_Mlodziezy_211125_KG027551.jpg
05__Rada_ds_Mlodziezy_211125_KG027566.jpg
06__Rada_ds_Mlodziezy_211125_KG027706.jpg
07__Rada_ds_Mlodziezy_211125_KG027605.jpg
08__Rada_ds_Mlodziezy_211125_KG027564.jpg
09__Rada_ds_Mlodziezy_211125_KG027596.jpg
10__Rada_ds_Mlodziezy_briefing_211125_KG027750.jpg
11__Rada_ds_Mlodziezy_briefing_211125_KG027779.jpg
12__Rada_ds_Mlodziezy_briefing_211125_KG027858.jpg