Menu rozwijane

26 maja 2022


Jak wspierać działalność młodzieżowych rad gmin, miast, powiatów i województw dyskutowała prezydencka Rada ds. Młodzieży. – Temat partycypacji młodych ludzi w działalności publicznej to temat niezwykle ważny  – mówił Łukasz Rzepecki, Doradca Prezydenta RP i przewodniczący Rady.

Jak przypomniał Łukasz Rzepecki, przed rokiem Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Celem nowych przepisów było wsparcie samorządności młodzieży.

Na posiedzeniu Rada ds. Młodzieży przeanalizowała, jak funkcjonują nowe przepisy. – Dla nas najważniejsze jest to, by udział młodzieży był jak największy, by młodzi ludzie czuli, że biorą współodpowiedzialność za swoje małe, ale jakże ważne ojczyzny – wyjaśnił Łukasz Rzepecki. – Pierwszym i najważniejszym krokiem jest wejście młodzieży w struktury społeczne. Tym pierwszym krokiem jest właśnie działalność w młodzieżowych radach gmin, miast, powiatów i województw.

Belweder | Posiedzenie Rady ds. Młodzieży
Belweder | Posiedzenie Rady ds. Młodzieży
Belweder | Posiedzenie Rady ds. Młodzieży
Belweder | Posiedzenie Rady ds. Młodzieży
Belweder | Posiedzenie Rady ds. Młodzieży
Belweder | Posiedzenie Rady ds. Młodzieży
Belweder | Posiedzenie Rady ds. Młodzieży
01__KPRP_Rada_ds_Mlodziezy_20220526_KG012584.jpg
02__KPRP_Rada_ds_Mlodziezy_20220526_KG012605.jpg
03__KPRP_Rada_ds_Mlodziezy_20220526_KG012676.jpg
04__KPRP_Rada_ds_Mlodziezy_20220526_KG023245.jpg
05__KPRP_Rada_ds_Mlodziezy_20220526_KG012644.jpg
06__KPRP_Rada_ds_Mlodziezy_20220526_KG023280.jpg
07__KPRP_Rada_ds_Mlodziezy_20220526_KG012695.jpg