Menu rozwijane

19 października 2021

Dziś odbyło się kolejne posiedzenie Rady ds. Ochrony Zdrowia, które zostało poświęcone nowym technologiom wykorzystywanym w leczeniu oraz zarządzaniu systemem ochrony zdrowia. W spotkaniu uczestniczyli m.in.: Grażyna Ignaczak–Bandych, Szef Kancelarii Prezydenta RP oraz prof. Piotr Czauderna, przewodniczący Rady.

Pierwsza część spotkania dotyczyła technologii cyfrowych w systemie ochrony zdrowia. W ciągu ostatniego roku ze względu na pandemię obserwowaliśmy gwałtowny wzrost zapotrzebowania na usługi zdrowotne. Dzięki wdrożeniu takich rozwiązań jak e–recepta, e–skierowanie oraz e–wizyta możliwe było usprawnienie kontaktu na linii pacjent – lekarz oraz ograniczenie liczby wizyt w przychodni. Janusz Cieszyński, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Pełnomocnik Rządu do Spraw Cyberbezpieczeństwa przyznał, że wdrożenie tych rozwiązań jest wspólnym sukcesem wszystkich uczestników systemu ochrony zdrowia, którzy musieli nauczyć się funkcjonowania w nowych warunkach.

Ze względu na nadzwyczajne okoliczności, wynikające z pandemii odczuliśmy, jakie korzyści wynikają z inwestycji w obszar innowacji. Podkreślił też, że wraz z dalszym rozwojem cyfrowych technologii szczególną uwagą trzeba objąć obszar cyberbezpieczeństwa. Obecna na spotkaniu Anna Goławska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia oceniła, że dalszy rozwój usług cyfrowych jest bardzo pożądany i oczekiwany, jednak barierę stanowią wysokie koszty, wynikające m.in. z konieczności aktualizowania systemów, aby nadążały za zmiennym środowiskiem prawnym.

W drugim bloku, poprowadzonym przez prof. Jerzego Waleckiego, zaproszeni eksperci zaprezentowali najnowsze dokonania i możliwości wynikające z zastosowania sztucznej inteligencji w medycynie. Inteligentne algorytmy znalazły szerokie zastosowanie m. in. w radiologii i onkologii, zwiększając precyzję diagnostyki oraz przyspieszając ten proces. Ważnym efektem jest również możliwość personalizacji terapii pacjenta. Programy oparte na sztucznej inteligencji są zdolne do automatycznego samouczenia się na podstawie zebranych danych. Coraz częściej okazuje się też, że zapewniają precyzyjniejszą ocenę np. wyników badań z zakresu diagnostyki obrazowej niż człowiek. Umożliwia to wzrost skuteczności leczenia i odciąża lekarza w żmudnym procesie analizy danych.

Rozwojowi jakości i poszerzeniu zakresu medycyny towarzyszy wzrost złożoności systemów opieki medycznej. Znaczącym wyzwaniem jest sfinansowanie sfery badań i rozwoju oraz konieczność poszerzenia programu nauczania lekarzy. Rozwiązania cyfrowe oraz sztuczna inteligencja wspierają medycynę. Naukowcy podkreślają jednak, że mimo obiecujących wyników, rolą inteligentnych algorytmów w medycynie nie jest zastąpienie lekarzy, ale dostarczenie narzędzi wspomagających proces diagnostyczno–terapeutyczny. Dzięki temu pacjenci otoczeni będą coraz lepszą opieką.

02__grazyna_ignaczak_bandych_rada_ds_ochrony_zdrowia_211019_kga_3196.jpg [502.98 KB]