Menu rozwijane

15 lutego 2022

Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej był tematem posiedzenia prezydenckiej Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich.

W spotkaniu udział wzięli m.in.: Minister Piotr Ćwik, Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP, dr Barbara Fedyszak–Radziejowska, Doradca Prezydenta RP, Błażej Spychalski, Doradca Prezydenta RP, Ryszard Bartosik, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, eksperci i przedstawiciele środowisk i organizacji rolniczych.  

Analizę Planu Strategicznego pod kątem ekonomicznym, społecznym, środowiskowym oraz celu przekrojowego AKIS (Agricultural Knowledge and Innovation System – Systemu Wiedzy i Innowacji w Rolnictwie) zaprezentowali eksperci z Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk.

W wystąpieniach szczególną uwagę zwracano na istotę i ukierunkowania Wspólnej Polityki Rolnej, do której niezbędna jest spójna strategia wdrożeniowa, uwzględniająca założenia Polityki Spójności, Krajowego Planu Odbudowy oraz Krajowego Planu Strategicznego (KPS) dla Wspólnej Polityki Rolnej 2023–2027.

W toku dyskusji, członkowie Rady akcentowali najistotniejsze w ich ocenie sfery i metody wsparcia polskiego rolnictwa w związku z członkostwem Polski w Unii Europejskiej, uwzględniające zarówno faktyczne uwarunkowania produkcji rolniczej, jak również rzeczywiste potrzeby polskiego rolnictwa przy założeniu poszanowania zasad zrównoważonego rozwoju, jak również konieczności utrzymania bezpieczeństwa żywnościowego naszego kraju. Ponadto zwrócono uwagę, że skromny budżet przeznaczony na KPS nie pozwala na zrealizowanie licznych celów określonych przez Komisję Europejską (KE).

Podczas dyskusji wybrzmiało, iż konieczne jest realne wsparcie i koordynacja wydatków na obszary wiejskie zarówno z innych polityk Unii Europejskiej (Polityka Spójności, Krajowy Plan Odbudowy) oraz krajowych m.in. Polskiego Ładu.

Szczególnych analiz wymagają także plany KE dotyczące zwiększenia oczekiwań wobec tzw. rolnictwa węglowego zarówno przez ewentualne korzyści przy określonych technologiach w produkcji roślinnej, jak i zagrożeń związanych z produkcją zwierzęcą.

W podsumowaniu posiedzenia Przewodniczący Rady Jan Krzysztof Ardanowski poinformował, że Rada opracuje uwagi dotyczące szczegółowych działań/ interwencji zawartych w KPS, oczekując także wskazania komplementarności wszystkich działań adresowanych  dla obszarów wiejskich i rolnictwa, ze wskazaniem strategii wdrożeniowej (mapy drogowej) dla programów strategicznych.  

Posiedzenie Rady do spraw Rolnictwa i Obszarów Wiejskich (1)
Posiedzenie Rady do spraw Rolnictwa i Obszarów Wiejskich (2)
Posiedzenie Rady do spraw Rolnictwa i Obszarów Wiejskich (3)
Posiedzenie Rady do spraw Rolnictwa i Obszarów Wiejskich (4)
Posiedzenie Rady do spraw Rolnictwa i Obszarów Wiejskich (5)
Posiedzenie Rady do spraw Rolnictwa i Obszarów Wiejskich (6)
Briefing po posiedzeniu Rady do spraw Rolnictwa i Obszarów Wiejskich (7)
01__KPRP_rada_ds_rolnictwa_20220215_PK029836.jpg
02__KPRP_rada_ds_rolnictwa_20220215_ERB59848.jpg
03__KPRP_rada_ds_rolnictwa_20220215_PK029846.jpg
04__KPRP_rada_ds_rolnictwa_20220215_PK029876.jpg
05__KPRP_rada_ds_rolnictwa_20220215_ERB59857.jpg
06__KPRP_rada_ds_rolnictwa_20220215_PK029893.jpg
03_Briefing_rada_ds_Rolnictwa_20220215_PK020074.jpg