Menu rozwijane

18 listopada 2021

W czwartek Rada ds. Samorządu Terytorialnego dyskutowała o finansowaniu oświaty, z uwzględnieniem placówek publicznych i niepublicznych.

W spotkaniu, poza członkami Rady, w tym Zastępcą Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Ministrem Piotrem Ćwikiem oraz Przewodniczącym Rady – Marszałkiem województwa lubelskiego Jarosławem Stawiarskim, uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Edukacji i Nauki a także Doradca Prezydenta RP prof. Andrzej Waśko.

W pierwszej części spotkania, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki Dariusz Piontkowski omówił dane statystyczne odnoszące się do roku szkolnego 2021/2022, szczegółowe kwestie dotyczące finansowania zadań oświatowych jednostek samorządu terytorialnego, w tym strukturę wydatków na edukację. 

Może Cię zainteresować Minister Piotr Ćwik o posiedzeniu Rady ds. Samorządu Terytorialnego Posiedzenie Rady do Spraw Samorządu Terytorialnego

Wskazane zostały również najważniejsze czynniki, mające wpływ na metodologię finansowania szkół i przedszkoli oraz propozycje Ministerstwa Edukacji i Nauki w zakresie pragmatyki zawodowej nauczycieli. Główne założenia zmian zmierzają m.in. do odbiurokratyzowania obowiązków związanych z wykonywaniem zawodu nauczyciela a także zwiększenia czasu dostępności nauczyciela w szkole. 

Ponadto omówiono m.in. zagadnienia dotyczące dodatkowych środków przeznaczonych m.in. na wsparcie uczniów w okresie pandemii Covid–19, Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025 czy inne tematyczne projekty oświatowe.  

Omówiono także szczegółowe problemy, sygnalizowane przez samorządowców zasiadających w Radzie, takie jak specyfika finansowania oświaty w ośrodkach szkolno–wychowawczych, standaryzacja zatrudnienia specjalistów w szkołach czy uszczelnienie systemu finansowania niepublicznych placówek oświatowych (np. przedszkoli i szkół dla dorosłych). 

W drugiej części posiedzenia odbyła się dyskusja, podczas której członkowie Rady wskazywali na specyficzne problemy reprezentowanych przez siebie jednostek samorządu terytorialnego. Padało wiele szczegółowych pytań, do których odnieśli się obecni na posiedzeniu przedstawiciele Ministerstwa Edukacji i Nauki. Wiele problemów ma charakter ogólnokrajowy, stąd spotkanie było także okazją do ożywionej debaty na temat możliwych nowych rozwiązań prawnych albo wprowadzania różnego rodzaju dobrych praktyk w polskiej oświacie na różnych szczeblach samorządu terytorialnego.   

Minister Piotr Ćwik podkreślił, że jednym z założeń Rady do spraw Samorządu Terytorialnego jest poszukiwanie koncepcji nowych rozwiązań, wypracowywanych przez zasiadających w Radzie samorządowców, dlatego też zachęcał, aby Rada powróciła do poruszanej dziś tematyki w swoich dalszych pracach. 

Pałac Prezydencki | Posiedzenie Rady ds. Samorządu Terytorialnego

Pałac Prezydencki | Posiedzenie Rady ds. Samorządu Terytorialnego

Pałac Prezydencki | Posiedzenie Rady ds. Samorządu Terytorialnego

Pałac Prezydencki | Posiedzenie Rady ds. Samorządu Terytorialnego

Pałac Prezydencki | Posiedzenie Rady ds. Samorządu Terytorialnego

Pałac Prezydencki | Posiedzenie Rady ds. Samorządu Terytorialnego

Pałac Prezydencki | Posiedzenie Rady ds. Samorządu Terytorialnego

Pałac Prezydencki | Posiedzenie Rady ds. Samorządu Terytorialnego

Pałac Prezydencki | Posiedzenie Rady ds. Samorządu Terytorialnego

Pałac Prezydencki | Posiedzenie Rady ds. Samorządu Terytorialnego

dwnld1063206626.jpg
dwnld1123322880.jpg
dwnld1246349958.jpg
dwnld1952611821.jpg
dwnld197628506.jpg
dwnld2047730223.jpg
dwnld2144526826.jpg
dwnld264092748.jpg
dwnld394613929.jpg
dwnld919172728.jpg