Menu rozwijane

25 kwietnia 2022

Omówienie prowadzonych przez Polskę działań wspierających uchodźców wojennych z Ukrainy oraz możliwości prowadzenia polityki w tym zakresie w długiej perspektywie czasowej, a także monitorowanie centrów usług społecznych w kontekście zmian w lokalnej polityce społecznej były głównymi tematami poniedziałkowego posiedzenia Rady ds. Społecznych Narodowej Rady Rozwoju w Belwederze.

W posiedzeniu Rady uczestniczyła Bogna Janke, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, a przewodniczył mu dr hab. Marek Rymsza, Doradca Prezydenta RP. 

Członkowie Rady omawiali kluczowe kierunki możliwych działań publicznych w celu udzielania efektywnego wsparcia uchodźcom wojennym z Ukrainy oraz rozwiązania zapewniające trwałość wsparcia przez przemyślane zagospodarowanie energii pomocowej polskiego społeczeństwa oraz aktywowanie potencjału uchodźców.

W trakcie spotkania podsumowano także drugie spotkanie w ramach Forum Deinstytucjonalizacji, które odbyło się 12 kwietnia br. w Pałacu Prezydenckim, poświęcone asystencji osobistej osób z niepełnosprawnościami.

Może Cię zainteresować „Forum Deinstytucjonalizacji” w Pałacu Prezydenckim
Belweder | Rada ds. Społecznych dyskutowała o działaniach pomocowych dla uchodźców z Ukrainy i o CUS (1)
Belweder | Rada ds. Społecznych dyskutowała o działaniach pomocowych dla uchodźców z Ukrainy i o CUS (2)
Belweder | Rada ds. Społecznych dyskutowała o działaniach pomocowych dla uchodźców z Ukrainy i o CUS (3)
Belweder | Rada ds. Społecznych dyskutowała o działaniach pomocowych dla uchodźców z Ukrainy i o CUS (4)
Belweder | Rada ds. Społecznych dyskutowała o działaniach pomocowych dla uchodźców z Ukrainy i o CUS (5)
Belweder | Rada ds. Społecznych dyskutowała o działaniach pomocowych dla uchodźców z Ukrainy i o CUS (6)
Belweder | Rada ds. Społecznych dyskutowała o działaniach pomocowych dla uchodźców z Ukrainy i o CUS (7)
Belweder | Rada ds. Społecznych dyskutowała o działaniach pomocowych dla uchodźców z Ukrainy i o CUS (8)
Belweder | Rada ds. Społecznych dyskutowała o działaniach pomocowych dla uchodźców z Ukrainy i o CUS (9)
Belweder | Rada ds. Społecznych dyskutowała o działaniach pomocowych dla uchodźców z Ukrainy i o CUS (10)
01__Bogna_Janke_Rada_ds_Spolecznych_20220425_PK025645.jpg
02__Bogna_Janke_Rada_ds_Spolecznych_20220425_PK025653.jpg
03__Bogna_Janke_Rada_ds_Spolecznych_20220425_PK017362.jpg
04__Bogna_Janke_Rada_ds_Spolecznych_20220425_PK017373.jpg
05__Bogna_Janke_Rada_ds_Spolecznych_20220425_PK025706.jpg
06__Bogna_Janke_Rada_ds_Spolecznych_20220425_PK017391.jpg
07__Bogna_Janke_Rada_ds_Spolecznych_20220425_PK025720.jpg
08__Bogna_Janke_Rada_ds_Spolecznych_20220425_PK017412.jpg
09__Bogna_Janke_Rada_ds_Spolecznych_20220425_PK025701.jpg
10__Bogna_Janke_Rada_ds_Spolecznych_20220425_PK017424.jpg