Menu rozwijane

10 grudnia 2021

W Belwederze w ramach kolejnego posiedzenia prezydenckiej Rady ds. Środowiska, Energii i Zasobów Naturalnych odbyła się dyskusja o energetyce jądrowej.

Udział w spotkaniu wzięli: Małgorzata Paprocka – sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP, Piotr Naimski – sekretarz stanu, pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej, Adam Guibourgé–Czetwertyński – podsekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska oraz eksperci zajmujący się tematyką energetyki jądrowej, w tym bezpieczeństwa energetycznego.

Podczas posiedzenia odbyła się prezentacja prof. Stefana Taczanowskiego pn. „Energetyka Jądrowa dla Polski: bezpieczeństwo, problemy, perspektywy”. W drugiej części spotkania, w wystąpieniach eksperckich zwrócono uwagę na różne aspekty budowy elektrowni jądrowej w Polsce, która jest inwestycją strategiczną dla zrównoważonego rozwoju kraju, stanowiąc stabilne źródło energii elektrycznej, pozwalającej Polsce osiągnąć cele klimatyczne Unii Europejskiej (zmniejszenie emisji CO2). Ponadto omówiono dostępne technologie, możliwe do adaptacji w polskiej energetyce jądrowej, a także wskazano na  jej konkurencyjne koszty w eksploatacji. Przedstawiciele Ministerstwa Klimatu i Środowiska w  swoich wypowiedziach zwrócili uwagę na elementy konieczne dla właściwego przebiegu inwestycji i zapewnienia bezpieczeństwa w jej realizacji, w tym koncepcję zapewnienia bezpieczeństwa elektrowni jądrowych, która jest realizowana przez wiele różnych środków technicznych i przedsięwzięć organizacyjnych. Podkreślano również, iż niezbędnym czynnikiem w realizacji programu energetyki jądrowej w Polsce jest partnerstwo strategiczne potencjalnych dostawców technologii elektrowni jądrowej, a także przygotowanie wykwalifikowanych kadr do budowy i eksploatacji elektrowni jądrowych oraz wypełnienia zadań dozoru jądrowego.

Podsumowując spotkanie, Przewodniczący Rady, Paweł Sałek podkreślił istotę dyskusji o polskiej energetyce jądrowej i konieczność jej kontynuacji.

 

Belweder |Posiedzenia Rady ds. Środowiska, Energii i Zasobów Naturalnych (1)
Belweder |Posiedzenia Rady ds. Środowiska, Energii i Zasobów Naturalnych (2)
Belweder |Posiedzenia Rady ds. Środowiska, Energii i Zasobów Naturalnych (3)
Belweder |Posiedzenia Rady ds. Środowiska, Energii i Zasobów Naturalnych (4)
Belweder |Posiedzenia Rady ds. Środowiska, Energii i Zasobów Naturalnych (5)
Belweder |Posiedzenia Rady ds. Środowiska, Energii i Zasobów Naturalnych (6)
01_Rada_ds_Srodowiska_20211210_MBO18202.jpg
02_Rada_ds_Srodowiska_20211210_MBO21424.jpg
03_Rada_ds_Srodowiska_20211210_MBO18206.jpg
04_Rada_ds_Srodowiska_20211210_MBO18178.jpg
05_Rada_ds_Srodowiska_20211210_MBO18229.jpg
06_Rada_ds_Srodowiska_20211210_MBO18213.jpg