Menu rozwijane

29 października 2021

Prezydencka Rada ds. Środowiska, Energii i Zasobów Naturalnych dyskutowała w piątek o pakiecie Fit for 55.

Ogłoszony w lipcu przez Komisję Europejską pakiet pod nazwą Fit for 55 („Gotowi na 55 procent”) to zestaw propozycji legislacyjnych służących dostosowaniu unijnej polityki klimatycznej, energetycznej, użytkowania gruntów, transportu i podatków do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych netto o co najmniej 55 proc. w perspektywie roku 2030 r., wobec poziomu z roku 1990. Pakiet ma być narzędziem Zielonego Ładu zmierzającego do neutralności klimatycznej UE w roku 2050.

– Złożoność tego obszaru i bardzo szeroki zakres powodują, że dzisiejsza dyskusja była potrzebna. Jednocześnie jest wielkie wyzwanie i wielka odpowiedzialność strony rządowej dotycząca negocjacji poszczególnych elementów unijnej polityki klimatycznej, które aktualnie trwają. To będzie dotyczyć i konkurencyjności polskiej gospodarki, i polskiego sektora wytwarzania energii elektrycznej i ciepła, spraw związanych z rolnictwem, z transportem. Wyzwań jest bardzo wiele. Jednocześnie w tych zmianach trzeba upatrywać pewnej szansy – mówił kierujący Radą prezydencki doradca Paweł Sałek.

Wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska wyraził zadowolenie, że prezydencka Rada włącza się w dyskusję nt. polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Ocenił, że zaproponowany przez KE pakiet to szansa na modernizację i rozwój europejskich gospodarek, ale i trudne wyzwanie, szczególnie dla Polski, która w miksie energetycznym ma znaczny udział energii produkowanej z paliw kopalnych.

Belweder | Posiedzenie Rady ds. Środowiska, Energii i Zasobów Naturalnych (1)
Belweder | Posiedzenie Rady ds. Środowiska, Energii i Zasobów Naturalnych (2)
Belweder | Posiedzenie Rady ds. Środowiska, Energii i Zasobów Naturalnych (3)
Belweder | Posiedzenie Rady ds. Środowiska, Energii i Zasobów Naturalnych (4)
Belweder | Posiedzenie Rady ds. Środowiska, Energii i Zasobów Naturalnych (5)
Wypowiedzi podsumowujące spotkanie: Przewodniczący Rady Paweł Sałek i Ireneusz Zyska, Wiceminister klimatu i środowiska (6)
Wypowiedzi podsumowujące spotkanie: Przewodniczący Rady Paweł Sałek (7)
Wypowiedzi podsumowujące spotkanie: Przewodniczący Rady Paweł Sałek i Ireneusz Zyska, Wiceminister klimatu i środowiska (8)
o1434205745.jpg
o2080784943.jpg
o1392216860.jpg
o451745619.jpg
o387257845.jpg
o1735980032.jpg
o1048779606.jpg
o2017030646.jpg

– Chcielibyśmy, aby zarówno Polska gospodarka – ale także wszystkie gospodarki europejskie – dzięki realizacji pakietu podniosła swoją konkurencyjność na rynkach światowych. Stąd też polski głos z pewnością będzie głosem rozsądku, głosem, który pozwoli całej Unii Europejskiej uzyskać konsensus związany z procesem transformacji, dochodzenia do obniżenia emisyjności, ale – co bardzo ważne – zachowania konkurencyjność. My nie możemy zgadzać się na postulaty, które zaszkodzą społeczeństwom, pojedynczym obywatelom, ale także obniżą konkurencyjność – powiedział wiceminister.

Wyraził przekonanie, że ta debata z udziałem ważnych ośrodków administracji centralnej, w tym Kancelarii Prezydenta RP, będzie kontynuowana i nasze stanowisko reprezentowane na forum Unii Europejskiej będzie stanowiskiem wyważonym, uzgodnionym przez ośrodki decyzyjne w Polsce i skonsultowanym społecznie – dodał.

Zdaniem Ireneusza Zyski „są szanse”, by Polska spełniła cele zapisane w Fit for 55, ale, zastrzegł, pod pewnymi warunkami. – Maksymalizacja obciążeń gospodarstw domowych może doprowadzić – i to nie tylko w Polsce, ale w skali całej Unii Europejskiej – do braku akceptacji po stronie społecznej, do sprzeciwów społecznych – podkreślił.(PAP)