Menu rozwijane

31 maja 2016

Briefing prasowy w Pałacu Prezydenckim towarzyszący obchodom Dnia Samorządu Terytorialnego (fot. Ministerstwo Rozwoju)

Briefing prasowy w Pałacu Prezydenckim towarzyszący obchodom Dnia Samorządu Terytorialnego (fot. Ministerstwo Rozwoju)

Briefing prasowy w Pałacu Prezydenckim towarzyszący obchodom Dnia Samorządu Terytorialnego (fot. Ministerstwo Rozwoju)

o1993659340.jpg
o1351912387.jpg
o1185507653.jpg

31 maja 2016 roku, w trakcie briefingu prasowego towarzyszącego obchodom Dnia Samorządu Terytorialnego przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Kancelarii Prezydenta RP zaprezentowali - wypracowane w ramach działania sekcji „Samorząd, polityka spójności” Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP - nowe narzędzia wspierania działalności kulturalnej, szczególnie na poziomie samorządowym. Może Cię zainteresować "Praca samorządowca to działalność, która wymaga serca"

Inwestowanie w sektorze kultury było tematem dyskusji na ostatnim zebraniu sekcji „Samorząd, polityka spójności” NRR w dniu 20 maja br. Poszukiwano efektywnych instrumentów wspierających rozwój kultury i dziedzictwa narodowego i w tym kontekście wypracowano propozycję szerszego otwarcia Kontraktu Terytorialnego na projekty w dziedzinie kultury. Celem planowanych do przeprowadzenia działań jest dokonanie przeglądu wszystkich Kontraktów Terytorialnych, tak aby zawarte w nich projekty miały realne odzwierciedlenie w regionalnych i krajowych programach operacyjnych. Kultura to pierwszy obszar, w którym Kontrakty Terytorialne zostaną otwarte na nowe projekty, którym zostaną przyznane realne preferencje.

Lista i zakres projektów będą zgłaszane przez zarządy województw, zaś w celu wzmocnienia polityki zrównoważonego rozwoju jedna trzecia ze zgłaszanych projektów powinna pochodzić z rekomendacji prezydentów miast.