Menu rozwijane

17 stycznia 2022

W poniedziałek w Pałacu Prezydenckim odbyło się siódme posiedzenie Rady do spraw Społecznych Narodowej Rady Rozwoju. Miało ono formę hybrydową – część członków Rady brała w nim udział zdalnie. Obrady poprowadził Przewodniczący Rady dr hab. Marek Rymsza, a wziął w nim udział m.in. Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP Piotr Ćwik.

Omówiono zagadnienia problemowe związane z koncepcją regulacyjną asystencji osobistej osoby z niepełnosprawnością, m.in. kwestie dotyczące osób uprawnionych oraz zasad przyznawania usługi asystencji osobistej. Dalsze prace nad koncepcją będą kontynuowane przez zespół ds. osób z niepełnosprawnością działający w ramach Rady.

Wiele uwagi poświęcono również propozycjom rozwiązań dla starszych pracowników na rynku pracy w związku ze zmieniającą się w Polsce sytuacją demograficzną.

W trakcie posiedzenia został również zaprezentowany projekt rządowego programu wspierania rozwoju organizacji poradniczych na lata 2022–2030 opracowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Pałac Prezydencki | Posiedzenie Rady ds. Społecznych
Pałac Prezydencki | Posiedzenie Rady ds. Społecznych
Pałac Prezydencki | Posiedzenie Rady ds. Społecznych
Pałac Prezydencki | Posiedzenie Rady ds. Społecznych
Pałac Prezydencki | Posiedzenie Rady ds. Społecznych
Pałac Prezydencki | Posiedzenie Rady ds. Społecznych
Pałac Prezydencki | Posiedzenie Rady ds. Społecznych
01__KPRP_rada_ds_spolecznych_20220117_PK026876.jpg
02__KPRP_rada_ds_spolecznych_20220117_PK016907.jpg
03__KPRP_rada_ds_spolecznych_20220117_PK016889.jpg
04__KPRP_rada_ds_spolecznych_20220117_PK026891.jpg
05__KPRP_rada_ds_spolecznych_20220117_PK016934.jpg
06__KPRP_rada_ds_spolecznych_20220117_PK016950.jpg
07__KPRP_rada_ds_spolecznych_20220117_PK016939.jpg