Menu rozwijane

15 grudnia 2021

W Pałacu Prezydenckim Andrzej Duda spotkał się z  przedstawicielami Krajowej Rady Izb Rolniczych. – Nie zaakceptuję niczego, co uderza w polskie rolnictwo – zapewnił Prezydent RP.

Spotkanie dotyczyło bieżącej sytuacji w rolnictwie w Polsce i w Europie, dyskutowano też o zasadach współpracy Prezydenta RP z Krajową Radą Izb Rolniczych w rozwiązywaniu problemów polskiego rolnictwa.

Jak zaznaczył Andrzej Duda, Krajowa Rada Izb Rolniczych to niezwykle istotny partner społeczny dla optymalnej realizacji polityki rolnej państwa. Zapewnił, że będzie kontynuował dotychczasowe zaangażowanie w poprawę sytuacji rolników w  Polsce, które uczynił jednym z fundamentów swojej prezydentury.

– Nie zaakceptuję niczego, co uderza w polskie rolnictwo. Wszelkie zmiany nie mogą rozbijać systemu, tylko go przekształcać. Wszelkie działania muszą być realizowane w ramach dialogu z rolnikami – podkreślił Andrzej Duda.

Na spotkaniu poruszono też potrzebę omówienia nowych, bardziej przyjaznych rolnikom rozwiązań prawnych.


Podkreślono rolę prezydenckiej Rady do spraw Rolnictwa i Obszarów Wiejskich. Prezydent zaznaczył, że wyrazem jego troski o rolników jest fakt, że została ona powołana jako pierwsza.

Dyskutowano też o wymogach stawianych przez Zielony Ład, emeryturach i ubezpieczeniach rolniczych, a także konieczności wprowadzenia ustawowych rozwiązań ograniczających ryzyko w rolnictwie – chodzi m.in. o niepożądane zjawiska klimatyczne, zachwiania na rynkach cenowych, choroby zwierząt np. ASF.

Komentowano też projekty ograniczenia produkcji rolnej. – Są rejony na świecie gdzie ludzie nadal głodują, nie można zatem mówić o ograniczeniu produkcji – przekonywali przedstawiciele Izb Rolniczych. 

Spotkanie Prezydenta RP z Krajową Radą Izb Rolniczych (1)
Spotkanie Prezydenta RP z Krajową Radą Izb Rolniczych (2)
Spotkanie Prezydenta RP z Krajową Radą Izb Rolniczych (3)
Spotkanie Prezydenta RP z Krajową Radą Izb Rolniczych (4)
Spotkanie Prezydenta RP z Krajową Radą Izb Rolniczych (5)
Spotkanie Prezydenta RP z Krajową Radą Izb Rolniczych (6)
Spotkanie Prezydenta RP z Krajową Radą Izb Rolniczych (7)
001_Andrzej_Duda_KR_Izb_Rolniczych_20211215_MBO10017.jpg
002_Andrzej_Duda_KR_Izb_Rolniczych_20211215_MBO22543.jpg
003_Andrzej_Duda_KR_Izb_Rolniczych_20211215_MBO22565.jpg
004_Andrzej_Duda_KR_Izb_Rolniczych_20211215_MBO10024.jpg
005_Andrzej_Duda_KR_Izb_Rolniczych_20211215_MBO22584.jpg
006_Andrzej_Duda_KR_Izb_Rolniczych_20211215_MBO10032.jpg
007_Andrzej_Duda_KR_Izb_Rolniczych_20211215_MBO10042.jpg