Menu rozwijane

11 sierpnia 2022

W czwartek, 11 sierpnia w siedzibie Kancelarii Prezydenta RP, z inicjatywy Stowarzyszenia Rzeźników i Wędliniarzy RP, odbyło się spotkanie eksperckie w sprawie możliwych regulacji służących ochronie nazw produktów mięsnych. Podczas spotkania dyskutowano o potencjalnych działaniach w obszarze ochrony prawa konsumenta do pełnej informacji o produkcie, jak również analizowano europejskie wzorce w tym obszarze, m.in. najnowsze przepisy francuskie.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, którzy przedstawili aktualne informacje dotyczące krajowych i unijnych przepisów konsumenckich oraz podejmowanych przez resort działaniach na rzecz ochrony nazw polskich produktów rolnych.

Traktując zagadnienie jako istotne, potwierdzono potrzebę kontynuacji prac nad rozwiązaniami prawnymi służącymi ochronie nazw typowych dla produktów pochodzenia zwierzęcego.

Spotkanie Przewodniczącego Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich z przedstawicielami branży mięsnej (1)
Spotkanie Przewodniczącego Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich z przedstawicielami branży mięsnej (2)
Spotkanie Przewodniczącego Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich z przedstawicielami branży mięsnej (3)
03__KPRP_Rada_ds_Rolnictwa-eksperci_20220811_PK1_5394.jpg
02__KPRP_Rada_ds_Rolnictwa-eksperci_20220811_PK1_5378.jpg
01__KPRP_Rada_ds_Rolnictwa-eksperci_20220811_PK1_5356.jpg