Menu rozwijane

25 października 2021
Klarysew | Spotkanie zespołu Rady ds. Społecznych z konsultantami regionalnymi programu SIRES
Klarysew | Spotkanie zespołu Rady ds. Społecznych z konsultantami regionalnymi programu SIRES
Klarysew | Spotkanie zespołu Rady ds. Społecznych z konsultantami regionalnymi programu SIRES
Klarysew | Spotkanie zespołu Rady ds. Społecznych z konsultantami regionalnymi programu SIRES
o1938435363.jpg
o1948906296.jpg
o661139340.jpg
o1743023988.jpg

W rezydencji Prezydenta RP Klarysew w Konstancinie-Jeziornie odbyło się spotkanie zespołu ds. monitorowania centrów usług społecznych z konsultantami regionalnymi programu SIRES. Program „Spójna integracja regionalna ekonomii społecznej” (SIRES) jest realizowany przez Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych w partnerstwie z Fundacją Idea Rozwoju i Stowarzyszeniem Trenerów Organizacji Pozarządowych.

Celem projektu jest wsparcie ekonomii społecznej poprzez prowadzenie działań doradczych i rzeczniczych na poziomie regionalnym i ponadregionalnym we współpracy z regionalnymi ośrodkami polityki społecznej w zakresie spójności polityk publicznych.

Podczas spotkania omówiono sytuację centrów usług społecznych (CUS) powstających w poszczególnych województwach zarówno w ramach finansowanego ze środków unijnych konkursu na wsparcie tworzenia centrów usług społecznych i rozwój dostarczanych przez nie usług, jak i tych tworzonych poza konkursem finansowanych samodzielnie przez gminy. Obecnie w około 50 gminach i miastach powstają CUS-y.

Uczestnicy spotkania zwrócili uwagę na potrzebę rozbudowy usług społecznych w regionach. Wskazali także na konieczność zachowania trwałości tych usług po zakończeniu okresu finansowania w ramach konkursu. Wiele uwagi poświęcono również kwestii monitorowania CUS-ów przez najbliższy rok, badania profilu usług społecznych, z których korzystali mieszkańcy. Zastanawiano się również, jak rozbudować infrastrukturę usługową i wzmocnić dostarczycieli usług z sektora pozarządowego. Przedyskutowano także możliwości wsparcia rozwoju usług społecznych i ekonomii społecznej w regionach proponowane w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego.