Menu rozwijane

23 listopada 2021

Kwestia zwiększenia eksportu polskiej żywności będzie wśród tematów, które zostaną poruszone na posiedzeniu Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich, która zbiera się w środę przed południem – zapowiedział przewodniczący Rady Jan Krzysztof Ardanowski.

– Chcemy się zastanowić, w jaki sposób zwiększyć eksport polskiej żywności, jak utrzymać się na rynkach, na których już jesteśmy. Wychodzimy z założenia, że trzeba wykorzystać wszystkie możliwości, by wspomóc produkcję polskiej żywności i zaopatrywać w dobrą żywność tych, którzy nie mają jej pod dostatkiem – powiedział Jan K. Ardanowski.

– Patrzę z pewnym niedowierzaniem, wręcz ze zdziwieniem na politykę UE, która zakłada zmniejszenie produkcji żywności w Europie, bałamutnie mamiąc, że ta żywność będzie wysokiej jakości. Takie kraje unijne jak Polska, które mają dobre warunki do rozwoju rolnictwa, nie powinny zmniejszać produkcji, ale wykorzystywać wszelkie możliwości i zasoby, by żywności dobrej jakości produkować jak najwięcej – dodał.

Przewodniczący Rady podkreślił, że na posiedzenie zaproszono przedstawicieli resortów rolnictwa i spraw zagranicznych, a także przedstawicieli trzech sektorów rolniczych: mięsa, owoców i warzyw oraz zbóż i innych nasion, by – jak mówił – wskazali, jakie są główne ograniczenia w eksporcie.

– Chcemy wysłuchać zarówno opinii ministerstwa rolnictwa na temat stanu eksportu, również tego, jak są wykorzystywane szanse, jakie daje członkostwo Polski w międzynarodowych organizacjach zajmujących się żywnością, czyli Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa FAO, ale również agendy ONZ taki jak Światowy Program Żywnościowy, który zajmuje się dostarczaniem żywności dla ludzi głodujących i Międzynarodowy Fundusz Rozwoju Rolnictwa IFAT – powiedział.

– Wysłuchamy też opinii MSZ, jak polska dyplomacja pomaga w rozwoju eksportu polskiego sektora rolno–spożywczego, czy ambasady wspierają polskich eksporterów, czy dokonują analiz rynku w tych krajach, gdzie są akredytowani polscy dyplomaci, w jaki sposób można wykorzystać dyplomację gospodarczą dla zwiększenia eksportu – dodał.

Po wysłuchaniu opinii przedstawicieli resortów i poszczególnych sektorów rolniczych Rada przygotuje swoje rekomendacje.

Prezydent Andrzej Duda powołał Radę ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich w grudniu ub. roku, powierzając Janowi K. Ardanowskiemu, byłemu szefowi resortu rolnictwa i rozwoju wsi, funkcję jej przewodniczącego. (PAP)