Menu rozwijane

Prof. dr hab., pracownik Instytutu Studiów Politycznych PAN. W 1968 r. ukończył studia w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie uzyskał kolejne stopnie naukowe. Tytuł profesora uzyskał w 1993 r. W latach 1984–1990 dyrektor Instytutu Socjologii UW. Stypendysta American Council of Learned Societies (1975–1976), Japońskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych (1994), Woodrow Wilson Center (1986), gościnny profesor University of British Columbia (1980–1981), Princeton University (2006), Uniwersytetu Wschodnich Chin w Szanghaju (2006), pracownik naukowo–badawczy Workshop in Political Theory and Policy Analysis przy Uniwersytecie Indiany w Bloomington.

W latach 1990–1994 pełnił kolejno funkcje: zastępcy dyrektora departamentu Europy w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, dyrektora Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych oraz dyrektora Departamentu Studiów Strategicznych w Ministerstwie Obrony Narodowej. W latach 1997–1998 członek Rady ds. Reformy Państwa przy Prezesie Rady Ministrów; 2006–2008 członek Rady Administracji Publicznej przy Prezesie Rady Ministrów. Od 2015 r. członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP działający w Sekcji Bezpieczeństwo, Obronność, Polityka Zagraniczna. W latach 1998–2000 Prezes Zarządu Transparency International – Polska. W latach 2004–2012 członek Rady Programowej Fundacji Konkurs Pro Publico Bono.

Autor licznych książek i artykułów naukowych poświęconych problematyce instytucji polityczno–gospodarczych, bezpieczeństwa międzynarodowego oraz analiz strategicznych.