Menu rozwijane

Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,  Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego.

Urodzony 3 lutego 1962 r. w Szczecinie. Absolwent Wydziału Historycznego na Uniwersytecie Warszawskim, a także zagranicznych uczelni,  l’Institut de Hautes Études en Administration Publique (IDHEAP) w Szwajcarii oraz École Nationale d’Administration (ENA) we Francji.

Specjalizuje się w obszarze bezpieczeństwa narodowego, zarządzaniu kryzysowym i ochronie infrastruktury krytycznej, a także sprawach kierowania państwem, administracji publicznej i służby cywilnej.

Pracował w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i Ministerstwie Obrony Narodowej (1992–1998), był także wicedyrektorem w Departamencie Spraw Obronnych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (1998–1999). W latach 1999–2001 był dyrektorem Departamentu Bezpieczeństwa Powszechnego w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Od 2004 do 2005 r. był doradcą Prezydenta Warszawy.

W latach 2005–2008 pełnił funkcję wiceministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, a od listopada 2005 r. także szefa Obrony Cywilnej Kraju.

Od 2008 do 2010 był doradcą szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Następnie został ekspertem  jednego z najważniejszych polskich ośrodków analitycznych Instytutu Sobieskiego (2010–2014) oraz wykładowcą w Krajowej Szkole Administracji Publicznej. W 2013 r. został powołany do zarządu Instytutu Sobieskiego, a w 2014 r. objął funkcję jego prezesa.

7 sierpnia 2015 r. został powołany przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę na stanowisko Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, w randze Sekretarza Stanu. Objął także funkcję sekretarza Rady Bezpieczeństwa Narodowego. 

Minister Paweł Soloch mówi po angielsku i francusku. Jest żonaty, ma dwoje dzieci.