Menu rozwijane

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego (studia magisterskie i doktorat z historii). Stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie uzyskał w Akademii Sztuki Wojennej. Ukończył również studia podyplomowe z zakresu Bezpieczeństwa Narodowego i Zarządzania Kryzysowego na Akademii Obrony Narodowej, a także kurs oficerski AGRYKOLA w Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu.

Obecnie pracuje jako wykładowca akademicki i kierownik Katedry Bezpieczeństwa Narodowego w Instytucie Nauk o Bezpieczeństwie Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Pełni również funkcje Zastępcy Dyrektora Centrum Symulacji i Doskonalenia Zarządzania Bezpieczeństwem PRO PATRIA, PRO CIVIUM oraz Pełnomocnika Rektora UP ds. szkolenia wojskowego studentów w ramach Legii Akademickiej.

Jest oficerem 11. Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej, gdzie pełni terytorialną służbę wojskową.

Wcześniej był m.in. analitykiem w Zespole Analiz Bieżących Kancelarii Prezydenta RP (2007–2010), wykładowcą na Akademii Obrony Narodowej oraz specjalistą w Biurze ds. Utworzenia Obrony Terytorialnej Ministerstwa Obrony Narodowej.

Od kilkunastu lat jest zaangażowany w działalność proobronną w Związkach Strzeleckich, Związku Piłsudczyków oraz Komitecie Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego. Uczestnik Marszów Szlakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej z Krakowa do Kielc.

Autor wielu publikacji naukowych i popularnonaukowych, w tym m.in. monografii: „Organizacje proobronne w systemie bezpieczeństwa narodowego Polski”, „Wykorzystanie doświadczeń Armii Krajowej w budowie nowoczesnej Obrony Terytorialnej Polski” oraz „Garnizon Wojska Polskiego w Krakowie w latach 1918–1939”.

Wolne chwile poświęca rodzinie (żonaty, trójka wesołych dzieciaków), a także czyta kryminały i biega (posiadacz odznaki Maratonu Komandosa).