Menu rozwijane

Jerzy Walecki

Jerzy Walecki - zdjęcie w treści wpisuSpecjalista radiolog. Konsultant Krajowy w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej.  Kierownik Zakładu Diagnostyki Obrazowej CMKP w Warszawie od 1995 r. Kierownik Zakładu Diagnostyki Radiologicznej Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA od 2000r.). Członek Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów Naukowych od 2013r.  Przewodniczący Komitetu Fizyki Medycznej PAN (2007-2020).  Wieloletni Profesor w IMDiK PAN.

Autor ponad 200 publikacji, kilkunastu  podręczników. Wieloletni Redaktor Naczelny Polish Joumal of Radiology. Członek Komitetów Redakcyjnych 3 czasopism zagranicznych i 6 krajowych.

Członek wielu Towarzystw Naukowych krajowych i zagranicznych. Jego aktywność naukowa dotyczy głównie obrazowania w chorobach układu nerwowego i onkologii. Wykładowca i Przewodniczący licznych kongresów krajowych i zagranicznych. Profesor na zaproszenie amerykańskich i europejskich ośrodków klinicznych, min.  w Johns Hopkins Medicine Baltimore, USA, Sheffield Teaching Hospital - Royal Hallamshire Hospital, England.

Promotor 21 przewodów doktorskich, opiekun kilkunastu  przewodów habilitacyjnych.

Odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim (2000) i Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski 2010, nagrodami resortowymi.