Menu rozwijane

Maciej Banach

Maciej Banach - zdjęcie w treści wpisuPełnił funkcję Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego w latach 2010-2012. Od lutego 2014r. jest dyrektorem Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, Kierownikiem Zakładu Nadciśnienia Tętniczego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz Kierownikiem Ośrodka Badań Serca i Naczyń na Uniwersytecie Zielonogórskim. Jest Sekretarzem Generalnym Europejskiego Towarzystwa Miażdżycowego w kadencji 2021-2024.

Jest założycielem i przewodniczącym Polskiego Towarzystwa Lipidowego, grupy Lipid and Blood Pressure Meta-analysis Collaboration - jednej z największych grup badawczych na świecie, a także Międzynarodowego Panelu Ekspertów Lipidowych. Jest członkiem 2 największych światowych baz danych – Global Burden of Disease (Seattle, WA, USA) i Non-Communicable Disease Risk Factor Collaboration (Londyn, Wielka Brytania). Jest także założycielem i prezesem fundacji – Think-Tank „Innowacje dla Zdrowia”, która skupia sześć głównych instytutów badawczych działających w systemie ochrony zdrowia i ponad 40 przedstawicieli biznesu działających na rynku medycznym, których głównym celem jest wprowadzanie innowacji w dziedzinie medycyny w Polsce. Jest profesorem wizytującym University of Alabama w Birmingham (USA) oraz University of Medicine and Pharmacy Victor Babes w Timisoarze w Rumunii.

Prof. Maciej Banach opublikował ponad 1000 prac z zakresu nadciśnienia, dyslipidemii, kardiologii i stratyfikacji ryzyka z łączną liczbą cytowań >25,000 oraz Indeksem Hirscha=63. Prof. Banach znajduje się w grupie 1% najbardziej cytowanych naukowców na świecie (wg ESI/Clarivate) oraz w grupie 10 najlepszych światowych ekspertów według ExpertScape w dziedzinie postępowania w zaburzeniach lipidowych. Jest laureatem wielu nagród i wyróżnień, w tym 4 doktoratów Honoris Causa: Uniwersytetu Pawła Józefa Šafárika w Koszycach, Uniwersytetu Medycyny i Farmacji "Carol Davila" w Bukareszcie w Rumunii, Instytut Kardiologii w Kijowie oraz Uniwersytetu Medycyny i Farmacji „Victor Babes” w Timisoarze. Otrzymał także wyróżnienie Menedżera Roku 2016 dla podmiotów publicznych działających w ochronie zdrowia oraz Innowatora Roku 207 tygodnika Wprost.