Menu rozwijane

Marek Balicki

Marek Balicki - zdjęcie w treści wpisuLekarz anestezjolog (I stopnia) i specjalista psychiatrii (II stopnia). Pełnomocnik Ministra Zdrowia ds. reformy w psychiatrii. Kierownik biura ds. pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego przy Instytucie Psychiatrii i Neurologii.

Członek Komitetu Bioetyki przy Prezydium PAN (2015–2018 i 2019–2022) oraz komisji ekspertów ds. zdrowia przy Rzeczniku Praw Obywatelskich Był m.in. wieloletnim parlamentarzystą (poseł I, II i VI kadencji oraz senator V kadencji), wiceprzewodniczącym Sejmiku Województwa Mazowieckiego (2006–2007), wiceministrem zdrowia (1992–1993) oraz dwukrotnie ministrem zdrowia (2003 i 2004–2005). Kierował kilkoma warszawskimi szpitalami.

Przed 1989 r. działacz opozycji demokratycznej, m.in. uczestnik strajku służby zdrowia w Gdańsku w listopadzie 1980 r., członek Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”, delegat na I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”. W stanie wojennym internowany, ponownie więziony w 1983 r.

Członek wielu organizacji społecznych i naukowych, wykładowca i autor licznych publikacji dotyczących ochrony zdrowia i praw pacjenta.