Menu rozwijane

Dr Barbara Fedyszak-Radziejowska, ur. 11 października 1949 r. w Chorzowie. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, kierunek etnografia (1972), w 1993 doktorat z socjologii w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN.

W latach 1973-1984 pracownik naukowo-dydaktyczny w Instytucie Nauk Ekonomiczno-Społecznych Politechniki Warszawskiej. Od 1987 do 2013 roku pracownik naukowy w Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN oraz – w latach 1994 – 2012 nauczyciel akademicki na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej. Uczestniczyła w badaniach i publikowała artykuły oraz książki poświęcone społecznościom wiejskim, a w szczególności rolnikom, ich etosowi pracy, postawom wobec UE, przedsiębiorczości wiejskiej oraz kapitałowi społecznemu polskiej wsi. Przedmiotem jej zainteresowań badawczych jest także sfera wartości polskiego społeczeństwa, w tym postawy wobec rodziny, życia jako wartości, wiary oraz Kościoła katolickiego. Uczestniczyła w projektach badawczych i publikowała w Instytucie Spraw Publicznych oraz w Centrum Myśli Jana Pawła II.

Od 1980 członek NSZZ „Solidarność”. W latach 1982-1988 kierowała pracami grupy socjologów pn. Zespół w ramach podziemnej struktury Armenia, prowadzących dla Regionalnego Komitetu Wykonawczego Mazowsze analizy nastrojów społecznych środowisk działających w niejawnych strukturach „S”. W latach 1985-1986 jako szefowa Zespołu uczestniczyła w przygotowaniach do (odwołanej w 1986 roku po aresztowaniu Zbigniewa Bujaka) I Międzyzjazdowej Konferencji podziemnej „Solidarności”.

W latach 1984-1987 autorka (pseudonim LKS) felietonów w podziemnym łódzkim miesięczniku „Arka”. Od 1989 członek, przewodnicząca/wiceprzewodnicząca KZ „S” w Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN.

W latach 2007-2011 członek Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej, od kwietnia 2010 jego przewodnicząca. Członek Rady ds. Wsi i Rolnictwa przy prezydencie RP Lechu Wałęsie oraz Lechu Kaczyńskim.

Odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2009), laureatka Nagrody Fundacji Solidarna Wieś im. ks. bp. Romana Andrzejewskiego (2010). Publicystka, stale współpracuje z „Gościem Niedzielnym”, dwumiesięcznikiem „Arcana”, tygodnikiem „wSieci”.