Menu rozwijane

Absolwent Wydziału Historycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, dyrektor oddziału terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Poznaniu.

Od 1981 r. prowadzi rodzinne gospodarstwo rolne o powierzchni 42 ha. W 1981 r. rozpoczął działalność opozycyjną w NSZZ RI „Solidarność” w Poznaniu oraz w Komitecie Obywatelskim. Od 1989 r. związany z samorządem terytorialnym. Był radnym gminy Mieścisko, radnym Sejmiku Województwa Poznańskiego (dwie kadencje). Sprawował wówczas funkcje wiceprzewodniczącego i przewodniczącego Komisji Rolnictwa Sejmiku. Obecnie jest radnym Powiatu Wągrowieckiego.

Aktywnie działa na rzecz samorządu rolniczego w ramach Wielkopolskiej Izby Rolniczej. wiceprezesem Wielkopolskiej Izby Rolniczej oraz przewodniczącym i wiceprzewodniczącym Społecznej Rady Doradztwa Rolniczego przy Wielkopolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. We wrześniu 2015 r. został odznaczony brązowym Krzyżem Zasługi za „działalność dla samorządu rolniczego”.

Odznaczony przez Ministra Rolnictwa odznaką honorową „Zasłużony dla Rolnictwa”. Uhonorowany przez Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego „Medalem 100-lecia Odzyskania Niepodległości”.