Menu rozwijane

Od 1990 r. wójt Gminy Łubianka. Prawnik i ekonomista.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i studiów MBA na Le Moyne College w  Syracuse (USA). W latach 1998-2002 oraz w 2006 r., 2010 r. i 2014 r. wybrany radnym powiatu toruńskiego. W latach 1992-94 oraz 2003-2015 członek zarządu Związku Gmin Wiejskich RP. W latach 2004–2015 członek Komitetu Regionów UE (KR) w Brukseli, pełniący tam funkcje: (2006-2008) wiceprzewodniczący grupy politycznej Unia na Rzecz Europy Ojczyzn – Przymierze Europejskie (UEN-EA) oraz wiceprzewodniczący Komisji Zrównoważonego Rozwoju KR, (2008-2010) przewodniczący Komisji Zrównoważonego Rozwoju KR, (2010-2012) przewodniczący grupy politycznej Przymierze Europejskie (EA) jako następcy UEN-EA, (2012-2015) wiceprzewodniczący grupy EA, od lutego 2015 r. do końca 2020 r. wiceprzewodniczący grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów.

Sprawozdawca dwóch opinii KR, w tym w 2013 r. nt. Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich. W latach 2006-2015 przewodniczył ponad 30 konferencjom i seminariom międzynarodowym oraz  posiedzeniom komisji KR w państwach członkowskich UE, poświęconym sprawom rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich, WPR oraz rozwojowi zrównoważonemu.

W latach 2009-2010 członek Rady ds. Wsi i Rolnictwa przy Prezydencie RP śp. Lechu Kaczyńskim. Ekspert w dziedzinie rolnictwa i rozwoju wsi w projekcie Rządu Technicznego prof. Piotra Glińskiego (2013 r.). Od 2015 r. członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP działający w Sekcji Wieś i Rolnictwo.

Od 2015 r. członek zarządu porozumienia ZIT Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego. Aktywny samorządowiec zabiegający na poziomie europejskim, krajowym i lokalnym o równomierny rozwój miast i obszarów wiejskich oraz poprawę jakości życia na tych terenach.