Menu rozwijane

Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych.

W 1982 r. ukończył studia na Wydziale Rolniczym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. W tym samym roku zajął się prowadzeniem indywidualnego gospodarstwa rolnego.

W latach 1986-1999 kierował bankiem spółdzielczym w Małej Wsi. Od 1992 r. do 2002 r. był prezesem lokalnego społecznego towarzystwa oświatowego. W latach 1997-1998 pełnił funkcję prezesa Płockiej Izby Rolniczej. W 1999 roku został wiceprezesem Krajowej Rady Izb Rolniczych, instytucji zrzeszającej izby rolnicze i reprezentującej ten samorząd gospodarczy. W 2006 roku powierzono mu obowiązki prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych, a w 2007 roku wybrano na prezesa tej instytucji.

Od 2011 r. do 2013 r. był wiceprzewodniczącym Komitetu Rolniczych Organizacji Zawodowych (COPA). Zaangażował się także w działalność polityczną w ramach Polskiego Stronnictwa Ludowego. Kandydował z ramienia tej partii m.in. w wyborach europejskich w 2009 roku i parlamentarnych w 2015 r. W latach 1990-1998 i 2006-2010 był radnym gminy Mała Wieś. Od 1998 r. do 2002 r. wchodził w skład rady i zarządu powiatu płockiego.

Od 2012 roku członek Rady Społecznej przy Prezesie Agencji Nieruchomości Rolnych. Nieprzerwanie od 1999 roku przewodniczący Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Małej Wsi. W latach 2009-2011 członek Rady Nadzorczej Agencji Nieruchomości Rolnych. Od 2004 r. do 2007 r. sprawował funkcję sekretarza Rady Nadzorczej Krajowej Spółki Cukrowej S.A.

W 2011 roku odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. W 2002 roku otrzymał Srebrny Krzyż Zasługi.