Menu rozwijane

Ukończyła zawodowe studia administracyjne na Uniwersytecie Warszawskim.

Od 1956 r. do 1981 r. pracowała w państwowej administracji terenowej w wydziałach finansowych Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie (do 1975 r.) oraz Stołecznej Rady Narodowej (do 1981 r.). W 1982 r. została przeniesiona służbowo do Ministerstwa Finansów, gdzie w Departamencie Budżetu Państwa pracowała na stanowiskach naczelnika wydziału finansowania administracji centralnej i terenowej (1982–1988) oraz wicedyrektora Departamentu Budżetu Państwa (1989–1995).

W 1996 r. została powołana na stanowisko dyrektora nowo utworzonego Departamentu Finansów Samorządu Terytorialnego, którym kierowała do 2000 r. W latach 2000–2004 była doradcą Ministra Finansów. W ramach swoich prac w Ministerstwie Finansów zajmowała się pracami systemowymi związanymi z finansami publicznymi. Współpracowała przy powstawaniu w latach 1989–2000 wszystkich podstawowych aktów prawnych stanowiących dziś system finansów samorządu terytorialnego, jak również ustaw o finansach publicznych. Była przedstawicielem Ministra Finansów w Krajowym Sejmiku Samorządu Terytorialnego, który był pierwszą ogólnokrajową reprezentacją samorządu, a w następnych latach w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Przez wiele lat szkoliła na różnego rodzaju kursach, konferencjach i sejmikach kolejne ekipy samorządowców (wójtów, burmistrzów, skarbników i radnych).

17 lutego 2004 r. została powołana przez Radę Miasta, na wniosek Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy, na funkcję skarbnika. Funkcję tę pełniła do 2006 roku.

Od marca 2006 r. była przedstawicielem Prezydenta RP w Komisji Nadzoru Bankowego, a następnie w Komisji Nadzoru Finansowego.

W latach 2007–2010 pełniła funkcję doradcy Prezydenta RP w kwestiach dotyczących finansów publicznych, w tym finansów samorządu terytorialnego.