Menu rozwijane

Burmistrz Miasta i Gminy Dubiecko.

Absolwent Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie na Wydziale Inżynierii Środowiska oraz Policealnego Studium Zawodowego w Krakowie na kierunku Technik Ochrony Środowiska.

Pracował w Wydziale Ochrony Środowiska i Konserwacji Przyrody Urzędu Wojewódzkiego w Przemyślu, następnie w Zarządzie Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu. W latach 2000–2003 był pracownikiem Banku Pocztowego S.A. w Przemyślu, a później – w latach 2003–2007 pracował w Rejonowym Urzędzie Poczty w Przemyślu. W latach 2007–2009 był pracownikiem Urzędu Gminy w Dubiecku. W latach 2009–2017 menadżer w Zamku Dubiecko. W 2018 r. prowadził administrację w Niepublicznym Zakładzie Opiekuńczo–Leczniczym.

W 2018 r. został wybrany na Wójta Gminy Dubiecko. Dzięki jego aktywnym staraniom – z dniem 1 stycznia 2021 r. Dubiecko odzyskało status miasta.

W latach 1986–2000 działał w Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Związany z sektorem organizacji pozarządowych. Był założycielem i prezesem Zarządu Jeździeckiego Klubu Sportowego „Dragon” w Wybrzeżu, a także założycielem i prezesem Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Dubieckiej (utworzenie Kresowego Domu Sztuki, funduszu stypendialnego przy TPZD, koordynator projektu utworzenia szlaku turystycznego pn. „Trzy ścieżki tożsamości: środowisko, historia, kultura”.)

W latach 2015–2018 członek Zarządu Hoteli Historycznych w Polsce. Od 2019 r. Prezes Zarządu Lokalnej Grupy Działania „Pogórze Przemysko–Dynowskie”, Przewodniczący Zgromadzenia Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego. Inicjator i współorganizator wielu lokalnych wydarzeń i akcji charytatywnych. Miłośnik jeździectwa, turystyki rowerowej i pieszej, kajakarstwa i kynologii.

Odznaczony złotą odznaką Ministra Kultury „Za opiekę nad zabytkami”, odznaką honorową za zasługi dla turystyki nadaną przez Ministra Gospodarki i Pracy, medalem za działalność na rzecz Gminy Dubiecko w dziedzinie kultury oraz statuetką Marszałka Województwa Podkarpackiego Władysława Ortyla za działalność na rzecz turystyki i jej promocji.