Menu rozwijane

Burmistrz Starego Sącza.

Absolwent Liceum Ogólnokształcącego w Lesku, Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie, Studium Podyplomowego Informatyki na Uniwersytecie Wrocławskim oraz studiów Master of Business Administration w Wyższej Szkole Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu.

W latach 1995–1999 pracował jako nauczyciel matematyki i informatyki w Liceum Ogólnokształcącym im. M. Skłodowskiej-Curie w Starym Sączu, następnie był menadżerem w firmach Optimus S.A. oraz Xtrade S.A. (1999-2003). Przez lata związany z sektorem organizacji pozarządowych – założył i był prezesem Fundacji Rozwoju Ziem Górskich oraz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama Beskidu” (2007-2011). Obecnie jest członkiem Rady Związku Euroregion Tatry na lata 2019–2022. Wcześniej zasiadał w tym gremium w latach 2015–2016. Od 2018 roku jest przewodniczącym Zgromadzenia Związku Gmin Krynicko-Popradzkich. W latach 2003–2007 piastował stanowisko Zastępcy Burmistrza Starego Sącza. W 2010 został radnym Rady Miejskiej w Starym Sączu – przewodniczącym Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego (do 2011). Od 22 stycznia 2012 roku Burmistrz Starego Sącza.