Menu rozwijane

Prezydent Tomaszowa Mazowieckiego.

Absolwent Akademii Muzycznej w Łodzi i studiów podyplomowych na Akademii Ekonomicznej w Katowicach na kierunku zarządzanie w oświacie i dydaktyka przedsiębiorczości, ukończył również studia podyplomowe Master of Business Administration oraz kursy z zakresu prawa spółek handlowych, samorządności, organizacji i zarządzania.

Od 2014 r. Prezydent Tomaszowa Mazowieckiego.

Przez wiele lat pracował jako nauczyciel i instruktor artystyczny w placówkach oświatowych i kulturalnych. Doświadczony samorządowiec, radny Rady Powiatu Tomaszowskiego oraz Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego. W latach 2011–2014 był posłem na Sejm RP. Pracował w: Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, Komisji Zdrowia, Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrywania projektów ustaw z zakresu prawa spółdzielczego oraz Komisji ds. Unii Europejskiej.

Jest ekspertem Krajowej Izby Gospodarczej. Zasiada również w komisji rewizyjnej VIII kadencji Związku Miast Polskich.

Żonaty, ma dwie córki.