Menu rozwijane

Ukończył studia z zakresu nauk politycznych na Uniwersytecie Warszawskim, zarządzanie na Uniwersytecie Łódzkim oraz studia Master of Business Administration we Francuskim Instytucie Zarządzania.

W latach 2012-2016 pełnił funkcję członka Rady Programowej TVP S.A. Oddział w Łodzi. W latach 2016-2019 pracował w PKN ORLEN S.A. na stanowiskach kierowniczych w obszarze komunikacji korporacyjnej, a także jako dyrektor Działu Standardów i Relacji z Klientami Sieci Detalicznej.

Od 2019 roku zajmuje stanowisko członka Zarządu Orlen Aviation Sp. z o.o.

W latach 2014-2018 radny Sejmiku Województwa Łódzkiego, członek Komisji Rozwoju Regionalnego, Gospodarki Przestrzennej, Transportu i Komunikacji oraz Ochrony Zdrowia. Od 2018 roku radny Rady Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy, przewodniczący Komisji Rewizyjnej.