Menu rozwijane

Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Od 2002 r. radny województwa kujawsko-pomorskiego, a od 2006 r. Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Od 2012 r. członek alternatywny Europejskiego Komitetu Regionów, od 2018 r. członek Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego z ramienia Związku Województw RP.

W latach 1998–2002 zasiadał w Radzie Miasta Torunia i Zarządzie Miasta Torunia. Przed objęciem urzędu marszałka województwa pełnił funkcję dyrektora Wydziału Rozwoju i Projektów Europejskich w toruńskim magistracie. Wcześniej był m.in. doradcą i pełnomocnikiem wojewody toruńskiego ds. współpracy z Bankiem Światowym oraz sekretarzem Wojewódzkiego Zespołu Integracji Europejskiej.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Złotą Odznaką Zasłużonego dla Związku Sybiraków. Otrzymał także nagrodę „Samorząd dla Polonii” przyznawaną za wspieranie Polonii i Polaków poza granicami kraju w procesie kształtowania i podtrzymywania świadomości narodowej.

Żonaty, ma trzy córki.