Menu rozwijane

Ewa Leś - zdjęcie w treści wpisu

Prof. dr hab., profesor w dziedzinie nauk społecznych – politolog, pracownik Katedry Polityki Społecznej i Ubezpieczeń Uniwersytetu Warszawskiego (Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW).

Specjalizuje się w analizach społecznych z zakresu ewolucji współczesnego państwa opiekuńczego, polityki rodzinnej, pracy socjalnej oraz historii, teorii i roli organizacji społeczeństwa obywatelskiego w politykach publicznych. Członek licznych zespołów eksperckich i opiniodawczych. Koordynator i ekspert wielu krajowych i zagranicznych programów badawczych. Członek rady Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. W 2009 r. odznaczona przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi naukowe i społeczne na rzecz osób potrzebujących pomocy.

Członkini sekcji Polityka społeczna, rodzina NRR w latach 2015–2020.