Menu rozwijane

Grażyna Ancyparowicz - zdjęcie w treści wpisu

Dr hab., ekonomistka, absolwentka Wydziału Finansów i Statystyki SGPiS (obecnie SGH), w 1981 r. uzyskała doktorat, w 1987 r. stopień doktora habilitowanego.

30 stycznia 2016 r. powołana w skład Rady Polityki Pieniężnej przez Sejm RP.

Specjalizuje się w zagadnieniach makroekonomicznych, w tym w problematyce zabezpieczenia społecznego oraz finansów. Do 2011 r. działalność naukową łączyła z pracą w instytucjach rządowych, zajmując stanowisko dyrektora departamentu Gospodarki Światowej w Centralnym Urzędzie Planowania, a następnie dyrektora Departamentu Finansów w Głównym Urzędzie Statystycznym. W latach 1996–2002 pracowała w jednej z największych polskich korporacji finansowych, obserwując od środka działanie takich organizacji.

Jest autorką kilku podręczników, kilkuset artykułów, kilkudziesięciu raportów i ekspertyz. Za najważniejsze pozycje w swoim dorobku uważa wydany w 2010 r. raport „Otwarte Fundusze Emerytalne w systemie zabezpieczenia społecznego” oraz monografię „Od neoliberalizmu do neokolonializmu. Ćwierć wieku transformacji ustrojowej w Polsce” (2015).

Odznaczona srebrnym i złotym Krzyżem Zasługi za osiągnięcia dydaktyczne w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie.

Członkini sekcji Polityka społeczna, rodzina Narodowej Rady Rozwoju w latach 2015–2020.