Menu rozwijane

Izabela Krasiejko

Izabela Krasiejko - zdjęcie w treści wpisuDr hab., pedagog, terapeuta rodziny, profesor Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie.
 

Jest autorką 8 książek i ponad 100 artykułów, w tym głównie dotyczących asystentury rodziny. Doradca metodyczny, superwizor w zakresie pracy socjalno-wychowawczej z rodziną z dziećmi. Współpracuje jako ekspert z regionalnymi ośrodkami polityki społecznej w zakresie tworzenia i realizacji projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” i konstruowania strategii rozwiązywania problemów społecznych. Jest członkiem grupy ekspertów opracowujących ogólnopolską koncepcję deinstytucjonalizacji w obszarze dziecko, młodzież i rodzina. Pracuje jako superwizor i dogoterapeutka w Centrum Wsparcia Rodziny w Częstochowie. Jest prezesem zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Asystentów Rodziny.