Menu rozwijane

Marek Rymsza - zdjęcie w treści wpisu

Przewodniczący Rady ds. Społecznych. Dr hab., socjolog, kierownik Zakładu Socjologicznych Analiz Polityk Publicznych w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego, od 2020 r. prodziekan Wydziału ds. rozwoju i współpracy z otoczeniem społecznym.

W latach 1991–2001 sekretarz senackich komisji ds. polityki społecznej, rodziny i zdrowia w Kancelarii Senatu RP. W latach 2002–2008 dyrektor programu polityki społecznej w Instytucie Spraw Publicznych. Współzałożyciel i redaktor naczelny (2004–2016) kwartalnika „Trzeci Sektor” poświęconego problematyce społeczeństwa obywatelskiego i organizacji non–profit (obecnie członek rady naukowej pisma). Od 2009 r. członek rady programu Liderzy PAFW w Fundacji Szkoła Liderów. Członek redakcji kwartalnika „Więź” (2013–2017), a obecnie członek rady naukowej Laboratorium Więzi. Od 2014 r. członek rady naukowej Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego SAC. Członek zarządu głównego Polskiego Towarzystwa Socjologicznego (2014–2017) oraz przewodniczący Sekcji Pracy Socjalnej PTS (2015–2017).

Specjalizuje się w zagadnieniach polityki społecznej i rodzinnej, pracy socjalnej oraz w analizie programowania i wdrażania polityk publicznych, a także w problematyce sektora non–profit i społeczeństwa obywatelskiego. Autor ponad 150 publikacji naukowych.

Od 2015 r. członek Kapituły Nagrody Prezydenta RP „Dla Dobra Wspólnego”. Koordynator sekcji Polityka społeczna, rodzina Narodowej Rady Rozwoju (2015–2020). Od października 2017 r. pełni funkcję doradcy Prezydenta RP. Od 2018 r. jest przedstawicielem Prezydenta RP w radzie Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.