Menu rozwijane

Piotr Ćwik - zdjęcie w treści wpisu

Magister filozofii – absolwent Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej w Krakowie. Ukończył także studia podyplomowe z doradztwa europejskiego oraz kurs kwalifikacyjny zarządzania w oświacie.

Przez wiele lat związany z oświatą jako nauczyciel i wychowawca, a następnie dyrektor szkoły. Pracował w Szkole Podstawowej nr 1 w Skawinie, w latach 2000–2014 był dyrektorem Zespołu Katolickich Szkół im. Jana Pawła II w Skawinie.

Działacz samorządowy i społeczny. Radny Rady Miejskiej w Skawinie w trzech kolejnych kadencjach (1994–2006), a następnie do 2014 r. radny w Radzie Powiatu Krakowskiego. Zasiadał w różnych komisjach problemowych, pełniąc też funkcję przewodniczącego. W tym czasie był również redaktorem naczelnym lokalnej prasy, współzałożycielem Chrześcijańskiego Ośrodka Kultury przy parafii Miłosierdzia Bożego w Skawinie, działał w Akcji Katolickiej.

W czerwcu 2014 r. został posłem na Sejm RP, w miejsce obecnego Prezydenta RP Andrzeja Dudy, który został europosłem. Pracował w komisjach edukacji, nauki i młodzieży, polityki społecznej i rodziny, a także w komisji samorządu terytorialnego i polityki regionalnej. Po zakończeniu kadencji pełnił funkcję wicewojewody małopolskiego (2015–2017) i wojewody małopolskiego (2017–2020).

Od października 2020 r. sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP. 4 stycznia 2021 r. powołany przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę na stanowisko Zastępcy Szefa KPRP.

Odznaczony m.in. Orderem Świętego Sebastiana (Królestwa Portugalii).