Menu rozwijane

Piotr Szukalski

Piotr Szukalski - zdjęcie w treści wpisuDr hab., profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Łódzkiego, pracownik Katedry Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej UŁ. Ukończył studia z zakresu ekonomii i zarządzania na krakowskiej Akademii Ekonomicznej (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny). Rozprawę doktorską z demografii i habilitacyjną z demografii i polityki społecznej obronił na Uniwersytecie Łódzkim.
 
Specjalizuje się w zagadnieniach z pogranicza demografii, gerontologii społecznej i polityki społecznej, a przedmiotem jego badań są przede wszystkim: przebieg procesu starzenia się ludności Polski i jego konsekwencje, przemiany modelu rodziny polskiej, polityka ludnościowa oraz relacje międzypokoleniowe.
 
Członek Rządowej Rady Ludnościowej i Rady ds. Polityki Senioralnej. Od 2008 r. członek z wyboru Komitetu Prognoz Polskiej Akademii Nauk i Komitetu Nauk Demograficznych PAN.
 
Autor ponad 250 publikacji, w tym ponad 100 artykułów publikowanych w takich czasopismach jak: „Polityka Społeczna”, „Studia Demograficzne”, „Gerontologia Polska” i „Wiadomości Statystyczne”.
 

Członek sekcji Polityka społeczna, rodzina Narodowej Rady Rozwoju w latach 2016–2020.