Menu rozwijane

Główne zadania Rady to:

 • przygotowywanie opinii i ekspertyz dla Prezydenta RP;
 • identyfikowanie aktualnych problemów w zakresie środowiska, energii i zasobów naturalnych oraz dokonywanie analizy zidentyfikowanych problemów;
 • przegląd i analiza rozwiązań prawnych oraz opracowywanie założeń i projektów prezydenckich inicjatyw legislacyjnych dotyczących środowiska, energii i zasobów naturalnych;
 • wspieranie działań Prezydenta RP związanych z realizacją inicjatyw prezydenckich dotyczących środowiska, energii i zasobów naturalnych;
 • tworzenie forum debaty i dialogu w zakresie środowiska, energii i zasobów naturalnych;
 • edukacja oraz promocja działań i inicjatyw służących ochronie środowiska naturalnego.

Rada ds. Środowiska, Energii i Zasobów Naturalnych została powołana przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę 30 czerwca 2021 r.>>

Rada do spraw Środowiska, Energii i Zasobów Naturalnych - zdjęcie w treści wpisu

Skład Rady:

 • Paweł Sałek – Przewodniczący Rady
 • Bronisław Barchański
 • Andrzej Białkiewicz
 • Bogdan Brzeziecki
 • Krystyna Czaplicka-Kolarz
 • Mariusz Gajda
 • Tomasz Gierat
 • Janusz Gołaś
 • Piotr Grochowski
 • Jacek Hilszczański
 • Jerzy Kruszelnicki
 • Magdalena Loch
 • Zbigniew Mirek
 • Paweł Mzyk
 • Roman Niżnikowski
 • Małgorzata Paprocka
 • Mirosław Parol
 • Łukasz Popławski
 • Marek Ryszka
 • Katarzyna Smętek
 • Janusz Sowa
 • Krystian Szczepański
 • Robert Szewczyk
 • Marek Ściążko
 • Stefan Taczanowski
 • Andrzej Tomek
 • Jacek Zimny
 • Bartosz Ziółkowski