Menu rozwijane

Od urodzenia mieszkaniec Wejherowa. Absolwent Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, a następnie Instytutu Nauk Społecznych na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych. Ukończył również studia podyplomowe na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego a także Executive Master of Administration Collegium Humanum w Szkole Głównej Managerskiej w Warszawie.

Były Prezes Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, wiceprezes oddziału Caritas przy parafii Chrystusa Króla i Bł. Alicji Kotowskiej w Wejherowie, członek Zrzeszenia Kaszubsko–Pomorskiego oraz stowarzyszenia „Rodzina Piaśnicka”. Pomysłodawca i inicjator Konkursu Wiedzy o Historii Wejherowa, Dnia Dziecka „Olimpiady Uśmiechu”, Charytatywnego Kolędowania „Festiwalu Serc” w Wejherowie oraz Motocyklowego Rajdu Piaśnickiego. Był inicjatorem nadania nazw dla wejherowskich rond „Żołnierzy Wyklętych” (2016 r.) oraz Tajnej Organizacji Wojskowej „Gryf Pomorski” (2017 r.). Wykładowca Politologii na Wejherowskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku.

Propagator wiedzy o martyrologii Lasu Piaśnickiego. Autor pracy magisterskiej „Piaśnica pamięć i ostrzeżenie. Przedstawienie wejherowskich organizacji i stowarzyszeń upamiętniających Martyrologię Piaśnicy”. Zainicjował Olimpiadę wiedzy o martyrologii Piaśnicy, która jest częścią Dni Piaśnickich w Gminie Wejherowo. Współtworzył film dokumentalny „Piaśnica. Golgota Pomorza”.

Współpracuję z Dziełem Pomocy „Ad Gentes” w Warszawie, w którym kieruję Misyjnym Domem Formacyjnym w Jastrzębiej Górze. Jako pracownik Komisji Misyjnej Episkopatu Polski organizuję przyjazdy Polaków ze wschodu. Z krajów takich jak Litwa, Ukraina czy Białoruś. Prowadzi dla nich prelekcję w miejscach kaźni Polaków z okresu lat 1939 – 1945, w szczególności w Powiecie Wejherowskim, Wejherowie oraz byłym niemieckim obozie koncentracyjnym Stutthof.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Wejherowa w latach 2014–2018. Obecnie jest również dyrektorem w Oddziale Regionalnym KRUS w Gdańsku.

Odznaczony m.in. medalem „Milito Pro Christo” (2020 r.), Srebrnym Medalem „Zasłużony dla Obrony Terytorialnej”(2020) oraz Krzyżem za Wybitne Zasługi dla Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych (2017 r.).