Menu rozwijane

Instruktorka Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Do organizacji którą reprezentuje, należy od 2003, a od 10 lat jest instruktorką. Pełni funkcję wychowawczą, pracując z młodzieżą i kształcąc przyszłych liderów.

W organizacji działa lokalnie na terenie miasta Radom, a także regionalnie – będąc wicekomendatką Choragwi dla południowej części województwa mazowieckiego i północnej części województwa świętokrzyskiego. Z wykształcenia jest logistykiem i współpracuje z producentami, wspierając ich w zakresie optymalizacji logistyki produkcji.