Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Czwartek, 8 listopada 2018

Prezydent wręczył nominacje sędziowskie oraz asesorską

  |   Pałac Prezydencki| Uroczystość wręczenia przez Prezydenta RP nominacji sędziowskich i asesorskiej Pałac Prezydencki| Uroczystość wręczenia przez Prezydenta RP nominacji sędziowskich i asesorskiej Pałac Prezydencki| Uroczystość wręczenia przez Prezydenta RP nominacji sędziowskich i asesorskiej Pałac Prezydencki| Uroczystość wręczenia przez Prezydenta RP nominacji sędziowskich i asesorskiej Pałac Prezydencki| Uroczystość wręczenia przez Prezydenta RP nominacji sędziowskich i asesorskiej Pałac Prezydencki| Uroczystość wręczenia przez Prezydenta RP nominacji sędziowskich i asesorskiej Pałac Prezydencki| Uroczystość wręczenia przez Prezydenta RP nominacji sędziowskich i asesorskiej Pałac Prezydencki| Uroczystość wręczenia przez Prezydenta RP nominacji sędziowskich i asesorskiej

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył akty powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego oraz na stanowisku asesora sądowego w wojewódzkim sądzie administracyjnym. Nowo powołani sędziowie i asesor złożyli wobec Prezydenta RP ślubowanie.  


Do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego powołani zostali:

 

sędziowie Sądu Najwyższego

 

1. Małgorzata WĄSEK-WIADEREK
2. Paweł WILIŃSKI


sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego

 

3. Teresa ZYGLEWSKA

 

sędziowie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

 

4. Konrad ŁUKASZEWICZ

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie


5. Tomasz WÓJCIK
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy


sędziowie  Sądu Okręgowego

 

6. Bożena ROMAN
Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze


7. Arkadiusz SEMENIUK
Sąd Okręgowy w Płocku

 

sędziowie Sądu Rejonowego

 

8. Dominika BUJAR
Sąd Rejonowy w Przemyślu


9. Piotr BURY
Sąd Rejonowy w Myśliborzu

 

10. Aleksandra DUBIAŁ
Sąd Rejonowy w Rawiczu


11. Danuta GRZELAK
Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim


12. Łukasz HARTMAN
Sąd Rejonowy w Zgorzelcu


13. Witold JAKIMKO
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu


14. Agnieszka JASIŃSKA
Sąd Rejonowy w Lesznie


15. Joanna KOZANECKA
Sąd Rejonowy w Płocku


16.  Anna KRAKOWCZYK
Sąd Rejonowy w Głogowie


17. Beata KSIĄDZ
Sąd Rejonowy w Pile


18. Barbara LACHOWSKA
Sąd Rejonowy w Hrubieszowie


19. Dariusz PALUSZEK
Sąd Rejonowy w Zgorzelcu


20. Agnieszka PISAREK
Sąd Rejonowy w Choszcznie


21. Marcin ROZMUS
Sąd Rejonowy w Rybniku


22. Agnieszka SKOCZEŃ-SZMAGAŁA
Sąd Rejonowy w Złotowie


23. Łukasz SŁOMCZYŃSKI
Sąd Rejonowy w Trzciance


24. Iwona SZMYDKA
Sąd Rejonowy w Głogowie


25. Renata SZPINDA
Sąd Rejonowy w Hrubieszowie

 

Do pełnienia urzędu na stanowisku asesora sądowego w wojewódzkim sądzie administracyjnym powołany został:

 

26. Paweł DAŃCZAK
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie

 

Należy wyjaśnić, że stanowiska sędziowskie w Sądzie Najwyższym w Izbie Karnej, na które powołanych zostało 2 sędziów Sądu Najwyższego zwolnione zostały w związku z przejściem sędziów w stan spoczynku na podstawie  art. 111 § 2 ustawy o Sądzie Najwyższym (Dz. U. z 2018 r. poz. 5 z późn. zm.), zgodnie z którym  w terminie sześciu miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy o Sądzie Najwyższym, sędzia Sądu Najwyższego mógł przejść w stan spoczynku, składając za pośrednictwem Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego oświadczenie Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej. Tych sytuacji nie dotyczy postanowienie Wiceprezesa Trybunału Sprawiedliwości zarządzające środki tymczasowe z dnia 19 października 2018 r. w sprawie C-619/18 R Komisja Europejska przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej.

Poleć znajomemu