Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Środa, 14 listopada 2018

Prezydent Andrzej Duda wręczył nominacje profesorskie

  |   Prezydent Andrzej Duda wręczył akty nominacyjne 56 nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki Prezydent Andrzej Duda wręczył akty nominacyjne 56 nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki Prezydent Andrzej Duda wręczył akty nominacyjne 56 nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki Prezydent Andrzej Duda wręczył akty nominacyjne 56 nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki Prezydent Andrzej Duda wręczył akty nominacyjne 56 nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki Prezydent Andrzej Duda wręczył akty nominacyjne 56 nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki Prezydent Andrzej Duda wręczył akty nominacyjne 56 nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki Prezydent Andrzej Duda wręczył akty nominacyjne 56 nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki Prezydent Andrzej Duda wręczył akty nominacyjne 56 nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki Prezydent Andrzej Duda wręczył akty nominacyjne 56 nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki Prezydent Andrzej Duda wręczył akty nominacyjne 56 nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki Prezydent Andrzej Duda wręczył akty nominacyjne 56 nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki Prezydent Andrzej Duda wręczył akty nominacyjne 56 nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki Prezydent Andrzej Duda wręczył akty nominacyjne 56 nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki Prezydent Andrzej Duda wręczył akty nominacyjne 56 nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki Prezydent Andrzej Duda wręczył akty nominacyjne 56 nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki Prezydent Andrzej Duda wręczył akty nominacyjne 56 nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki Prezydent Andrzej Duda wręczył akty nominacyjne 56 nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki Prezydent Andrzej Duda wręczył akty nominacyjne 56 nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki Prezydent Andrzej Duda wręczył akty nominacyjne 56 nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki

14 listopada 2018 r. Prezydent RP Andrzej Duda wręczył akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki.

 

Akty nominacyjne otrzymali: 

 

1.  Łukasz ADASZEK
profesor nauk weterynaryjnych
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie


2.  Grażyna ADLER
profesor nauk o zdrowiu
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie


3.  Maria AUGUSTYNIAK

profesor nauk biologicznych
Uniwersytet Śląski w Katowicach

 

4.  Bogusław BAŚ
profesor nauk chemicznych
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie


5.  Andrzej BIAŁKIEWICZ
profesor nauk technicznych
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki


6.  Tomasz BIELECKI
profesor nauk medycznych
Śląski Uniwersytet Medyczny
w Katowicach


7.  Piotr BILIŃSKI
profesor nauk humanistycznych
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie


8.  Jaromir BREJDAK
profesor nauk humanistycznych
Uniwersytet Szczeciński


9.  Mikhail BRIK
profesor nauk fizycznych
Akademia im. Jana Długosza
w Częstochowie


10.  Paweł CIĘSZCZYK
profesor nauk o kulturze fizycznej
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku


11.  Iwona CYGANKIEWICZ
profesor nauk medycznych
Uniwersytet Medyczny w Łodzi


12.  Małgorzata CYTRYŃSKA
profesor nauk biologicznych
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie


13.  Małgorzata CYWIŃSKA
profesor nauk społecznych
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu


14.  Adam CZAPLIŃSKI
profesor nauk medycznych
Uniwersytet Bazylejski w Szwajcarii


15.  Tadeusz DĄBROWSKI
profesor nauk technicznych
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
w Warszawie


16.  Wojciech DOBICKI
profesor nauk rolniczych
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu


17.  Mariusz FLOREK
profesor nauk rolniczych
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie


18.  Aneta GAWLIK
profesor nauk medycznych
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach


19.  Urszula GAWLIK-DZIKI
profesor nauk rolniczych
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie


20.  Barbara GAWROŃSKA-KOZAK
profesor nauk medycznych
Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk 
w Olsztynie


21.  Jacek GRACZYK
profesor nauk matematycznych
Uniwersytet Paryż Południe we Francji


22.   Anna GRZESZCZUK
profesor nauk medycznych
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku


23.  Andrzej GRZYBOWSKI
profesor nauk medycznych
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie


24.  Ksiądz Krzysztof GUZOWSKI
profesor nauk teologicznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II


25. Katarzyna HRYNKIEWICZ
profesor nauk biologicznych
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu


26.  Tomasz KOMOROWSKI
profesor sztuk filmowych
Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi


27.  Tomasz KOŚCIŃSKI
profesor nauk medycznych
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu


28.  Małgorzata KOTWICKA
profesor nauk medycznych
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu


29.  Piotr KOZŁOWSKI
profesor nauk biologicznych
Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu


30.  Robert KUDRAWIEC
profesor nauk fizycznych
Politechnika Wrocławska


31.  Beata KUŚNIERZ-CABALA
profesor nauk medycznych
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie


32.  Marek ŁOS
profesor nauk medycznych
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach


33.  Mariusz MAKOWSKI
profesor nauk chemicznych
Uniwersytet Gdański


34.  Henryk MIZEREK
profesor nauk społecznych
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie


35.  Joanna NAPIERALSKA
profesor sztuk muzycznych
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie


36.  Iwona NIŻNIK-DOBOSZ
profesor nauk prawnych
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie


37.  Hanna PALUSZKIEWICZ
profesor nauk prawnych
Uniwersytet Zielonogórski


38.  Bartosz PŁACHNO
profesor nauk biologicznych
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie


39.  Grzegorz POLAK
profesor nauk medycznych
Uniwersytet Medyczny w Lublinie


40.  Mariusz PYTKOWSKI
profesor nauk medycznych
Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego  w Warszawie


41.  Małgorzata SOKOŁOWSKA-WOJDYŁO
profesor nauk medycznych
Gdański Uniwersytet Medyczny


42.  Mieczysław STEC
profesor sztuk plastycznych
Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie


43.  Katarzyna STOLARZ-SKRZYPEK
profesor nauk medycznych
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie


44.  Stanisław SULOWSKI
profesor nauk społecznych
Uniwersytet Warszawski


45.  Krzysztof SZCZERSKI
profesor nauk społecznych
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie


46.  Jadwiga ŚLIWKA
profesor nauk rolniczych
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy
w Radzikowie


47.  Krzysztof ŚMIGIELSKI
profesor nauk rolniczych
Politechnika Łódzka


48.  Jerzy WALENTYNOWICZ
profesor nauk technicznych
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
w Warszawie


49.  Jerzy WAWRZEŃCZYK
profesor nauk technicznych
Politechnika Świętokrzyska


50.  Tomasz WĄSIK
profesor nauk medycznych
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach


51.  Tadeusz WITKOWSKI
profesor nauk technicznych
Politechnika Warszawska


52.  Anna WÓJTOWICZ
profesor nauk biologicznych
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie


53.  Jerzy WRANICZ
profesor nauk medycznych
Uniwersytet Medyczny w Łodzi


54.  Grażyna WRONA
profesor nauk humanistycznych
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie


55.  Tomasz ZARYCKI
profesor nauk społecznych
Uniwersytet Warszawski


56.  Andrzej ŻEBROWSKI
profesor nauk społecznych
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 

 

Podczas uroczystości Prezydent Andrzej Duda pogratulował nowym profesorom oraz ich najbliższym. I zaapelował do naukowców, by na tym nie poprzestali. – Według niektórych, profesura to uhonorowanie kariery naukowej. Nie do końca się z tym zgadzam. Według mnie ukoronowaniem kariery jest Nobel.

 

Prezydent poprosił też profesorów, by wychowywali kolejne pokolenia naukowców dla Polski. – Jak mówią: nauka nie zna granic, nauka nie ma ojczyzny, ale naukowcy ojczyznę mają – podkreślił. 

 

Poleć znajomemu