Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Poniedziałek, 17 grudnia 2018

Zmiana przedstawiciela Prezydenta RP w Komisji Nadzoru Finansowego

  |   Prezydent Andrzej Duda oraz Zdzisław Sokal (po lewej) i Cezary Kochalski (po prawej). Prezydent Andrzej Duda oraz dotychczasowy przedstawiciel Prezydenta RP w KNF Zdzisław Sokal Prezydent Andrzej Duda oraz obecny przedstawiciel Prezydenta RP w KNF Cezary Kochalski

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda decyzjami z dnia 13 grudnia 2018 r. dokonał zmiany z dniem 14 grudnia br. na stanowisku przedstawiciela Prezydenta RP w Komisji Nadzoru Finansowego, odwołując z funkcji dotychczasowego przedstawiciela Prezydenta RP Zdzisława Sokala oraz powołując na tę funkcję Cezarego Kochalskiego.

 

Powyższe podyktowane jest zmianą ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym, dokonaną ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku (Dz.U. z 2018 r. poz. 2243), która w części weszła w życie w dniu  14  grudnia 2018 r. Nowelizacja ta w szczególności wprowadza w skład Komisji Nadzoru Finansowego przedstawiciela Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, z głosem doradczym.

Poleć znajomemu