Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Wtorek, 2 kwietnia 2019

Prezydent wręczył nominacje profesorskie

  |   Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich w Pałacu Prezydenckim Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich w Pałacu Prezydenckim Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich w Pałacu Prezydenckim Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich w Pałacu Prezydenckim Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich w Pałacu Prezydenckim Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich w Pałacu Prezydenckim Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich w Pałacu Prezydenckim Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich w Pałacu Prezydenckim Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich w Pałacu Prezydenckim Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich w Pałacu Prezydenckim Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich w Pałacu Prezydenckim Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich w Pałacu Prezydenckim Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich w Pałacu Prezydenckim Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich w Pałacu Prezydenckim

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył dziś akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki.

 

Akty nominacyjne otrzymali: 

 

Henryk ANGLART

profesor nauk technicznych

Politechnika Warszawska

 

Marek BABICZ
profesor nauk rolniczych

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

 

Marek BARAŃSKI
profesor sztuk muzycznych

Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

 

Piotr BERING
profesor nauk humanistycznych

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

Magdalena BLUM
profesor sztuk muzycznych

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

 

Anna BOGUCKA-KOCKA

profesor nauk farmaceutycznych

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

 

Agata BONENBERG
profesor nauk technicznych

Politechnika Poznańska

 

Anna CHMIELOWIEC-KORZENIOWSKA
profesor nauk rolniczych

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

 

Loretta CICHOWICZ
profesor sztuk teatralnych

Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi

 

Agnieszka CZAJKOWSKA

profesor nauk humanistycznych
niwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

 

Jacek DACH
profesor nauk rolniczych

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

 

Grzegorz DANILEWICZ
profesor nauk technicznych

Politechnika Poznańska

 

Jacek DAROSZEWSKI
profesor nauk medycznych

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

 

Piotr FEDELIŃSKI
profesor nauk technicznych

Politechnika Śląska w Gliwicach

 

Magdalena GAJĘCKA
profesor nauk weterynaryjnych

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

Małgorzata GARNCZARSKA

profesor nauk biologicznych

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

Anna GLISZCZYŃSKA-ŚWIGŁO

profesor nauk rolniczych

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

 

    Dariusz GÓRECKI
     profesor nauk medycznych

Szkoła Farmacji i Nauk Biomedycznych, Uniwersytet w Portsmouth


    Stanisław GÓŹDŹ
    profesor nauk medycznych

Świętokrzyskie Centrum Onkologii  w Kielcach
 

Iwona GRABAREK
profesor nauk technicznych

     Politechnika Warszawska

 

Sylwia JANOWICZ-DOBROWOLSKA
profesor sztuk teatralnych

Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie
Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku

 

Grażyna JURKOWLANIEC

profesor nauk humanistycznych

Uniwersytet Warszawski

 

Małgorzata KIEŁKIEWICZ-SZANIAWSKA
profesor nauk rolniczych

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

 

Tomasz KLIMCZUK
profesor nauk fizycznych

Politechnika Gdańska

 

Krzysztof KOEHLER
profesor nauk humanistycznych
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

 

Andrzej KOZIEŁ
profesor nauk humanistycznych

Uniwersytet Wrocławski

 

Magdalena KRÓL
profesor nauk weterynaryjnych

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 

Alicja KULECKA
profesor nauk humanistycznych

Uniwersytet Warszawski

 

Krzysztof KUREK
profesor nauk fizycznych

Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Otwocku

 

Jarosław LEWKOWSKI
profesor nauk chemicznych

Uniwersytet Łódzki

 

Lidia LITYŃSKA-DOBRZYŃSKA
profesor nauk technicznych

Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego
Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

 

Anna MACHOY-MOKRZYŃSKA

profesor nauk medycznych

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

 

Jerzy MACKIEWICZ
profesor nauk medycznych

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

 

     Jerzy MAŁACHOWSKI
     profesor nauk technicznych
     Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

 

Katarzyna MARCINIAK
profesor nauk humanistycznych

Uniwersytet Warszawski

 

Tomasz MARKIEWICZ
profesor nauk technicznych

Politechnika Warszawska

 

Tomasz MOSZURA

profesor nauk medycznych

Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki”  w Łodzi

 

Krzysztof MUCHA
profesor nauk medycznych

Warszawski Uniwersytet Medyczny

 

Jarosław NIKODEM
profesor nauk humanistycznych

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

Agnieszka NOSZCZYK-NOWAK

profesor nauk weterynaryjnych

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

 

Anna PAWLIKOWSKA-PIECHOTKA
profesor nauk technicznych

Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie

 

Adam PIECZKA
profesor nauk o Ziemi

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 

Dorota POJDA-WILCZEK

profesor nauk medycznych

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

 

Kinga POLAŃSKA
profesor nauk medycznych

Instytut Medycyny Pracy im. prof. dr. Jerzego Nofera w Łodzi

 

Janusz POŁOM
profesor sztuk filmowych

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

Anna RATAJSKA
profesor nauk medycznych

Warszawski Uniwersytet Medyczny

 

Grzegorz REDLARSKI
profesor nauk technicznych

Politechnika Gdańska

 

Radosław ROLA
profesor nauk medycznych

Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 

Artur RZEŻUTKA
profesor nauk weterynaryjnych

Państwowy Instytut Weterynaryjny-Państwowy Instytut Badawczy

w Puławach

 

Elżbieta SALIŃSKA
profesor nauk medycznych

Instytut Medycyny Doświadczalnej
i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN w Warszawie
 

Dariusz SAMÓL
profesor sztuk muzycznych

Akademia Sztuki w Szczecinie

 

Halina SIENKIEWICZ-JAROSZ

profesor nauk medycznych

Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

 

Janina SKIPOR-LAHUTA

profesor nauk weterynaryjnych

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej, Akademii Nauk
w Olsztynie

 

Jacek SŁANIA
profesor nauk technicznych

Politechnika Częstochowska

 

Lidia STRUŻYŃSKA
profesor nauk medycznych

Instytut Medycyny Doświadczalnej
i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego w Warszawie

 

Artur SZLUBOWSKI
profesor nauk medycznych

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II

 

Marcin SZYMAŃSKI
profesor nauk medycznych

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

 

Piotr SZYMCZAK
profesor nauk fizycznych

Uniwersytet Warszawski

 

Wojciech ŚLESZYŃSKI
profesor nauk humanistycznych

Uniwersytet w Białymstoku

 

Anna TORRES
profesor nauk medycznych

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

 

Józef TYMANOWSKI
profesor nauk społecznych

Uniwersytet Warszawski
 

    Bożena WALEWSKA-ZIELECKA
    profesor nauk medycznych
    Warszawski Uniwersytet Medyczny

 

Izabela WOCŁAWEK-POTOCKA

profesor nauk weterynaryjnych

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej, Akademii Nauk
w Olsztynie

 

Urszula ZALESKA-DOROBISZ

profesor nauk medycznych

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

 

Małgorzata ZWOLIŃSKA-WCISŁO
profesor nauk medycznych

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

 

 

 

Gratulując nominowanym, Prezydent Andrzej Duda pogratulował także ich najbliższym. – To nigdy nie jest sukces tylko tej osoby, która tytuł profesorski odbiera. Tak naprawdę to sukces, trud i wysiłek całej rodziny. Bo to są długie godziny spędzone w bibliotekach, nad publikacjami, na badaniach, w laboratoriach... To specyficzna praca, która nie trwa od siódmej do piętnastej. To praca, która zabiera życie rodzinne. Taką cenę za ten sukces trzeba zapłacić – podkreślił. 

 

– Profesorowie są Rzeczypospolitej bardzo potrzebni – dodał Andrzej Duda i zaapelował o dalsze wysiłki na rzecz rozwoju polskiej nauki, w tym przede wszystkim o najbardziej cenione na świecie wyróżnienie czyli Nagrodę Nobla. – Jeszcze bardziej bym się cieszył, gdyby ona została zdobyta tutaj, w naszym kraju, choć wiem, że to nie jest łatwe i czasem wiąże się z ogromnymi nakładami finansowymi. Ale wierzę w to, że będziemy w stanie przeznaczać coraz więcej środków na naukę i rozwój – przyznał.

 

 

Poleć znajomemu