Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Czwartek, 12 grudnia 2019

Nominacje profesorskie

  |   Pałac Prezydencki | Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich Pałac Prezydencki | Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich Pałac Prezydencki | Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich Pałac Prezydencki | Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich Pałac Prezydencki | Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich Pałac Prezydencki | Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich Pałac Prezydencki | Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich Pałac Prezydencki | Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich Pałac Prezydencki | Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich Pałac Prezydencki | Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich Pałac Prezydencki | Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich Pałac Prezydencki | Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich Pałac Prezydencki | Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich Pałac Prezydencki | Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich Pałac Prezydencki | Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich Pałac Prezydencki | Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich Pałac Prezydencki | Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki.

 

 

 

Akty nominacyjne otrzymali: 

 

Janina ADAMUS

profesor nauk inżynieryjno-technicznych

Politechnika Częstochowska


Wioletta BARAŃSKA-RYBAK

profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu

Gdański Uniwersytet Medyczny


Mirosław BĄCZYK
profesor nauk społecznych
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

 

Krzysztof BŁASZYK

profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu


Ewa BRAUN
profesor sztuki 
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie


Magdalena BUJALSKA-ZADROŻNY
profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu
Warszawski Uniwersytet Medyczny


Jarosław BYSTROŃ
profesor nauk rolniczych
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu


Marzanna CECHOWSKA-PASKO
profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

 

Jarosław CHOJNACKI
profesor nauk ścisłych i przyrodniczych
Politechnika Gdańska

 

Jan DANIELEWICZ

profesor nauk inżynieryjno-technicznych
Politechnika Wrocławska


Jolanta DASZYŃSKA
profesor nauk humanistycznych
Uniwersytet Łódzki


Adam DOBACZEWSKI
profesor nauk humanistycznych
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu


Ilona DOBOSIEWICZ
profesor nauk humanistycznych
Uniwersytet Opolski


Mariusz DUDZIAK
profesor nauk inżynieryjno-technicznych
Politechnika Śląska w Gliwicach


Irena DŻURKOWA-KOSSOWSKA
profesor nauk humanistycznych
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu


Andrzej FABIANOWSKI
profesor nauk humanistycznych
Uniwersytet Warszawski


Maciej FRANZ
profesor nauk humanistycznych
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu


Katarzyna GAWDZIŃSKA
profesor nauk inżynieryjno-technicznych
Akademia Morska w Szczecinie


Anna GIZA-POLESZCZUK
profesor nauk społecznych
Uniwersytet Warszawski


Paweł GRATA
profesor nauk humanistycznych
Uniwersytet Rzeszowski


Ryszard GRYGLEWSKI

profesor nauk humanistycznych
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

 

Bożena HOŁA
profesor nauk inżynieryjno-technicznych
Politechnika Wrocławska


Wojciech JAGUSIAK
profesor nauk rolniczych
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie


Jarosław JAKUBOWICZ
profesor nauk inżynieryjno-technicznych
Politechnika Poznańska


Paweł JANISZEWSKI
profesor nauk rolniczych
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie


Robert KAJA
profesor sztuki 
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku


Leszek KALINOWSKI
profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu
Gdański Uniwersytet Medyczny


Joanna KAŁUŻNA-CZAPLIŃSKA
profesor nauk ścisłych i przyrodniczych
Politechnika Łódzka


Grzegorz KARBOWIAK
profesor nauk ścisłych i przyrodniczych Instytut Parazytologii im. Witolda Stefańskiego
Polska Akademia Nauk w Warszawie


Paweł KAWALEC
profesor nauk humanistycznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II


Bogdan KAŹMIERCZAK
profesor nauk inżynieryjno-technicznych Instytut Podstawowych Problemów Techniki
Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

 

Leszek KOLENDOWICZ

profesor nauk ścisłych i przyrodniczych
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza  w Poznaniu


Małgorzata KOŁODZIEJCZAK
profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu
Szpital św. Elżbiety w Warszawie


Anna KUCABA-PIĘTAL
profesor nauk inżynieryjno-technicznych
Politechnika Rzeszowska


Ryszard KULESZA
profesor nauk humanistycznych
Uniwersytet Warszawski

 

Radosław LENARCZYK
profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach


Wacław LEWANDOWSKI

profesor nauk humanistycznych
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu


Beata ŁACIAK
profesor nauk społecznych
Uniwersytet Warszawski


Marcin ŁUKASZEWICZ
profesor nauk ścisłych i przyrodniczych
Uniwersytet Wrocławski


Jolanta MAŁECKA-KUKAWKA
profesor nauk humanistycznych
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu


Henryk MAMZER
profesor nauk humanistycznych Instytut Archeologii i Etnologii

Polskiej Akademii Nauk w Warszawie


Bartosz MOLIK
profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu
Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie


Arkadiusz MORAWIEC
profesor nauk humanistycznych
Uniwersytet Łódzki


Wojciech NAUMNIK
profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku


Arkadiusz NOWAK
profesor nauk ścisłych i przyrodniczych

Uniwersytet Opolski


Danuta OKOŃ
profesor nauk humanistycznych
Uniwersytet Szczeciński


Ksiądz Jacek PAWLIK
profesor nauk humanistycznych
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie


Andrzej PELISIAK
profesor nauk humanistycznych
Uniwersytet Rzeszowski


Aleksandra PLATT-SAMORAJ
profesor nauk rolniczych
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

Julian PLEWA 
profesor nauk inżynieryjno-technicznych
Uniwersytet Śląski w Katowicach

 

Monika PODHORECKA
profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu
Uniwersytet Medyczny w Lublinie

 

Bartosz POWAŁKA
profesor nauk inżynieryjno-technicznych
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie


Nafis RAHMAN
profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

 

Wiesław ROKICKI
profesor nauk inżynieryjno-technicznych
Politechnika Warszawska

 

Bożena ROZWADOWSKA

profesor nauk humanistycznych
Uniwersytet Wrocławski

 

Edward RÓJ
profesor nauk inżynieryjno-technicznych
Instytut Nowych Syntez Chemicznych  w Puławach

 

Aleksandra SAS-BOJARSKA

profesor nauk inżynieryjno-technicznych
Politechnika Gdańska


Jerzy SIELSKI
profesor nauk społecznych
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

 

Teresa SIERPIŃSKA
profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku


Przemysław SIKORA
profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu
Uniwersytet Medyczny w Lublinie


Dariusz SKIBICKI
profesor nauk inżynieryjno-technicznych
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy


Edyta SKRZYPEK
profesor nauk rolniczych
Instytut Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego
Polskiej Akademii Nauk w Krakowie


Ewa SŁOMIŃSKA
profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu
Gdański Uniwersytet Medyczny


Anna SNAKOWSKA
profesor nauk inżynieryjno-technicznych
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie


Marcin SOLARZ
profesor nauk ścisłych i przyrodniczych
Uniwersytet Warszawski


Beata STANISZ
profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu


Sławomir SUJECKI
profesor nauk inżynieryjno-technicznych
Politechnika Wrocławska


Piotr SUWALSKI
profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu
Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie


Andrzej SZCZERSKI
profesor nauk humanistycznych
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie


Ewa SZCZĘSNA
profesor nauk humanistycznych
Uniwersytet Warszawski


Tomasz SZOLC
profesor nauk inżynieryjno-technicznych
Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie


Edyta SZUROWSKA
profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu
Gdański Uniwersytet Medyczny


Piotr SZYMAŃSKI
profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie,
Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie


Ksiądz Marek TATAR
profesor nauk teologicznych
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie


Barbara THIEM 
profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

 

Urszula WACHOWSKA
profesor nauk rolniczych

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie


Mariusz WIDERYŃSKI
profesor sztuki 
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie


Artur WINIARSKI
profesor sztuki 
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie


Beata ZAKRZEWSKA-PNIEWSKA
profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu
Warszawski Uniwersytet Medyczny


Mariusz ZDROJEK
profesor nauk ścisłych i przyrodniczych
Politechnika Warszawska


Irena ŻARNOWSKA-KUSZEWSKA
profesor sztuki
Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy
 

 

Poleć znajomemu