Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Środa, 4 marca 2020

Andrzej Duda wręczył nominacje profesorskie

  |   Pałac Prezydencki | Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich Pałac Prezydencki | Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich Andrzej Duda wręcza akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki Andrzej Duda wręcza akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki Andrzej Duda wręcza akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki Andrzej Duda wręcza akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki Andrzej Duda wręcza akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki Andrzej Duda wręcza akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki Andrzej Duda wręcza akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki Pałac Prezydencki | Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich Prezydent: To jest piękny moment, niesamowita chwila w życiu człowieka, który zdecydował się wybrać jako swoją profesję poznawanie świata, odkrywanie świata, przełamywanie barier, zmienianie reguł Andrzej Duda: To wielki zaszczyt móc wręczyć nominacje profesorskie elitom naszego społeczeństwa, najtęższym umysłom Rzeczypospolitej, bo takimi właśnie są profesorowie, ludzie nauki Prezydent: Dziękuję Państwa najbliższym za wsparcie, bez którego bardzo ciężko byłoby sobie poradzić z przejściem ścieżki kariery naukowej Uroczystość jest także okazją do krótkich rozmów i wspólnych zdjęć z gośćmi Uroczystość jest także okazją do krótkich rozmów i wspólnych zdjęć z gośćmi Uroczystość jest także okazją do krótkich rozmów i wspólnych zdjęć z gośćmi Po uroczystości do Prezydenta podchodzi 8-letnia Emilka z prośbą o autograf. Andrzej Duda spełnia jej prośbę, a także zaprasza ją do zwiedzenia swojego gabinetu Po uroczystości do Prezydenta podchodzi 8-letnia Emilka z prośbą o autograf. Andrzej Duda spełnia jej prośbę, a także zaprasza ją do zwiedzenia swojego gabinetu 8-letnia Emilka z autografem Prezydenta

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki.  – To jest piękny moment, niesamowita chwila w życiu człowieka, który zdecydował się wybrać jako swoją profesję poznawanie świata, odkrywanie świata, przełamywanie barier, zmienianie reguł czyli naukę – podkreślał Andrzej Duda podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim. 

CAŁE WYSTĄPIENIE >>

 

Akty nominacyjne otrzymali: 

 

1.  Anil AGRAWAL
profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu


2.  Marta ANCZEWSKA
profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu
Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

 

3.  Tadeusz ANDRUNIÓW
profesor nauk ścisłych i przyrodniczych
Politechnika Wrocławska

 

4.  Bogdan BANECKI
profesor nauk ścisłych i przyrodniczych
Uniwersytet Gdański

 

5.  Michał BASISTA
profesor nauk inżynieryjno-technicznych
Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

 

6.  Beata BEGIER-KRASIŃSKA

profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

 

7.  Iwona BEŃ-SKOWRONEK
profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu
Uniwersytet Medyczny w Lublinie

 

8.  Barbara BIESIADA-DRZAZGA
profesor nauk rolniczych
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

 

9.  Dariusz BOROŃSKI
profesor nauk inżynieryjno-technicznych
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

 

10.  Renata CHAŁAS
profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu
Uniwersytet Medyczny w Lublinie

 

11.  Paweł CHURSKI
profesor nauk społecznych
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

12.  Tomasz CIACH
profesor nauk inżynieryjno-technicznych
Politechnika Warszawska

 

13.  Gerard CYBULSKI
profesor nauk inżynieryjno-technicznych
Politechnika Warszawska

 

14.  Arkadiusz DERKACZ
profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

 

15.  Anna DOŁĘGA
profesor nauk ścisłych i przyrodniczych
Politechnika Gdańska

 

16.  Jacek DOMINICZAK
profesor sztuki 
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

 

17.  Dorota DROŻDŻ
profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

 

18.  Evgeny GALUSKIN
profesor nauk ścisłych i przyrodniczych
Uniwersytet Śląski w Katowicach

 

19. Maria GAŃCZAK
profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

 

20.  Albin GŁOWACKI
profesor nauk humanistycznych
Uniwersytet Łódzki

 

21.  Jerzy GOSK
profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

 

22.  Ludomira GRANICKA
profesor nauk inżynieryjno-technicznych
Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

 

23.  Elżbieta GROCHANS
profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

 

24.  Robert GRZESZCZAK
profesor nauk społecznych
Uniwersytet Warszawski

 

25.  Izabela GUTOWSKA
profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

 

26.  Agnieszka IWAN
profesor nauk ścisłych i przyrodniczych
Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu

 

27.  Tomasz JAKIMOWICZ
profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu
Warszawski Uniwersytet Medyczny

 

28.  Monika JANCZAREK
profesor nauk ścisłych i przyrodniczych
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 

29.  Bogdan JAROSZEWICZ
profesor nauk ścisłych i przyrodniczych
Uniwersytet Warszawski

 

30.  Jarosław KABA
profesor nauk rolniczych
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

 

31.  Jacek KABACIŃSKI
profesor nauk humanistycznych
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

 

32.  Ilona KACZMARCZYK-SEDLAK
profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

 

33.  Mohamed KALAJI
profesor nauk ścisłych i przyrodniczych
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

 

34.  Piotr KARCZEWSKI
profesor sztuki
Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

 

35.  Beata KOLESIŃSKA
profesor nauk ścisłych i przyrodniczych
Politechnika Łódzka

 

36.  Marcin KOŁACZKOWSKI
profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

 

37.  Katarzyna KORYBALSKA
profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

 

38.  Arkadiusz KOSMALA
profesor nauk rolniczych
Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu

 

39.  Jolanta KOSTRZEWA-JANICKA
profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu
Warszawski Uniwersytet Medyczny

 

40.  Piotr KULICKI
profesor nauk humanistycznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

 

41.  Przemysław KUNERT
profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu
Warszawski Uniwersytet Medyczny

 

42.  Jacek KURZEPA
profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu
Uniwersytet Medyczny w Lublinie

 

43.  Krzysztof LABUS

profesor nauk inżynieryjno-technicznych
Politechnika Śląska w Gliwicach

 

44.  Magdalena LANGE
profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu
Gdański Uniwersytet Medyczny

 

45.  Paweł LICZNAR
profesor nauk inżynieryjno-technicznych
Politechnika Wrocławska

 

46.  Iwona LOEWE
profesor nauk humanistycznych
Uniwersytet Śląski w Katowicach

 

47.  Maciej ŁUCZAK
profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu
Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu

 

48.  Artur MACIĄG
profesor nauk inżynieryjno-technicznych
Politechnika Świętokrzyska w Kielcach

 

49.  Tomasz MANDAT
profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu
Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

 

50.  Henryk MAZUREK
profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu
Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie Oddział Terenowy w Rabce-Zdroju

 

51.  Mirosław MLECZEK 
profesor nauk rolniczych
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

 

52.  Mieczysław MORAWSKI
profesor nauk społecznych
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

 

53.  Arkadiusz MOSKAL
profesor nauk inżynieryjno-technicznych
Politechnika Warszawska

 

54.  Bożena MUSZYŃSKA
profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

 

55.  Jerzy NAKIELSKI
profesor nauk ścisłych i przyrodniczych
Uniwersytet Śląski w Katowicach

 

56.  Tomasz NIEBORAK
profesor nauk społecznych
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

57.  Jolanta NOCOŃ
profesor nauk humanistycznych
Uniwersytet Opolski

 

58.  Bartłomiej NOSZCZYK
profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie

 

59.  Mariusz PEŁECHATY
profesor nauk ścisłych i przyrodniczych
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

60.  Jan PIETRUSKI
profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu
Gdański Uniwersytet Medyczny

 

61.  Marek POSTUŁA
profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu
Warszawski Uniwersytet Medyczny

 

62.  Sławomir RAMS
profesor nauk ścisłych i przyrodniczych
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

 

63.  Marek RUSIN
profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu
Centrum Onkologii - Instytut Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach

 

64.  Piotr SKARŻYŃSKI

profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu
Warszawski Uniwersytet Medyczny

 

65.  Małgorzata SKOTNICKA
profesor sztuki
Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

 

66.  Agnieszka SOPIŃSKA
profesor nauk społecznych
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

 

67.  Anna STARZYŃSKA
profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu
Gdański Uniwersytet Medyczny

 

68.  Marta STRUGA
profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu
Warszawski Uniwersytet Medyczny

 

69.  Ewelina SZCZEPANEK-PARULSKA
profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

 

70.  Izabela SZCZERBAL
profesor nauk rolniczych
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

 

71.  Kamil TORRES
profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu
Uniwersytet Medyczny w Lublinie

 

72.  Przemysław WAINGERTNER
profesor nauk humanistycznych
Uniwersytet Łódzki

 

73.  Mariusz ZAŁUCKI
profesor nauk społecznych
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

 

74.  Jolanta ZIELIŃSKA
profesor nauk społecznych
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 

75.  Ewa ZIEMANN
profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku

 

76.  Dorota ZYŚKO
profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

 

Poleć znajomemu