Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Czwartek, 21 maja 2020

Justyna Kotowska członkiem państwowej komisji ds. wyjaśnienia przypadków pedofilii

  |   Prezydent Andrzej Duda wręcza Justynie Kotowskiej akt powołania do państwowej komisji ds. wyjaśnienia przypadków pedofilii Prezydent Andrzej Duda wręcza Justynie Kotowskiej akt powołania do państwowej komisji ds. wyjaśnienia przypadków pedofilii Prezydent Andrzej Duda wręcza Justynie Kotowskiej akt powołania do państwowej komisji ds. wyjaśnienia przypadków pedofilii

Prezydent Andrzej Duda powołał psycholog Justynę Kotowską z Instytutu Psychiatrii i Neurologii Kliniki Psychiatrii Sądowej do państwowej komisji ds. wyjaśnienia przypadków pedofilii – poinformował Rzecznik Prezydenta Błażej Spychalski.
 

 

Ustawa o państwowej komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 weszła w życie 26 września 2019 r. Pierwszy raport powinien być opracowany w ciągu roku od tej daty.

 

Zgodnie z przepisami komisja ma być organem niezależnym od innych organów władzy państwowej. Ma się składać z siedmiu członków: trzech – powołanych przez Sejm większością trzech piątych w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów; jednego – powołanego przez Senat większością trzech piątych głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów, a także po jednym członku powołanym przez Prezydenta, Premiera i Rzecznika Praw Dziecka.

 

Do zadań komisji będzie należało m.in. wydawanie postanowień o wpisie do Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym, zawiadamianie odpowiednich organów o podejrzeniu popełnienia przestępstwa pedofilii, ale także o przypadkach niezawiadomienia właściwego organu o podejrzeniu przestępstwa pedofilii. Komisja będzie też identyfikować zaniedbania i zaniechania w wyjaśnianiu przypadków nadużyć seksualnych.(PAP)

Poleć znajomemu