Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Wtorek, 21 czerwca 2016

Prezydent wręczył akty nominacyjne 57 nowym profesorom

  |   Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich w Pałacu Prezydenckim (fot. Grzegorz Jakubowski / KPRP) Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich w Pałacu Prezydenckim (fot. Grzegorz Jakubowski / KPRP) Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich w Pałacu Prezydenckim (fot. Grzegorz Jakubowski / KPRP) Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich w Pałacu Prezydenckim (fot. Grzegorz Jakubowski / KPRP) Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich w Pałacu Prezydenckim (fot. Grzegorz Jakubowski / KPRP) Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich w Pałacu Prezydenckim (fot. Grzegorz Jakubowski / KPRP) Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich w Pałacu Prezydenckim (fot. Grzegorz Jakubowski / KPRP) Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich w Pałacu Prezydenckim (fot. Grzegorz Jakubowski / KPRP) Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich w Pałacu Prezydenckim (fot. Grzegorz Jakubowski / KPRP) Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich w Pałacu Prezydenckim (fot. Grzegorz Jakubowski / KPRP) Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich w Pałacu Prezydenckim (fot. Grzegorz Jakubowski / KPRP) Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich w Pałacu Prezydenckim (fot. Grzegorz Jakubowski / KPRP) Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich w Pałacu Prezydenckim (fot. Grzegorz Jakubowski / KPRP) Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich w Pałacu Prezydenckim (fot. Grzegorz Jakubowski / KPRP) Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich w Pałacu Prezydenckim (fot. Grzegorz Jakubowski / KPRP) Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich w Pałacu Prezydenckim (fot. Grzegorz Jakubowski / KPRP) Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich w Pałacu Prezydenckim (fot. Grzegorz Jakubowski / KPRP) Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich w Pałacu Prezydenckim (fot. Grzegorz Jakubowski / KPRP) Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich w Pałacu Prezydenckim (fot. Grzegorz Jakubowski / KPRP) Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich w Pałacu Prezydenckim (fot. Grzegorz Jakubowski / KPRP) Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich w Pałacu Prezydenckim (fot. Grzegorz Jakubowski / KPRP)

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył we wtorek podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki.

 

- Dzisiaj to Państwo wychowujecie następne pokolenia naukowców, dzisiaj pod waszą opieką młodzi robią doktoraty, będą robili habilitacje. To Państwo będziecie im wskazywali, co to znaczy zajmować się nauką – powiedział prezydent, zwracając się do profesorów. - Chciałbym, żebyście ich Państwo także uczyli tego, co w nauce najważniejsze, a mianowicie tego, że nauka nie polega na tym, że zgadzamy się ze wszystkimi poglądami. Nauka polega także na tym, że spieram się z moim opiekunem naukowym, że mam odwagę to robić, bo tylko w ten sposób można naukę zbudować – podkreślił Andrzej Duda. – Proszę, żebyście mobilizowali młodych do „niepokoju intelektualnego”, który jest w nauce niezwykle potrzebny – dodał.


- Bardzo bym chciał, żebyśmy dostali Nagrodę Nobla w dziedzinie nauki – zaznaczył prezydent. Podkreślił, że to bardzo ważne ze względu na niezwykłą promocję dla kraju i nauki w tym kraju. – Chciałbym, żeby nasze uczelnie stały jak najwyżej w międzynarodowych rankingach – podkreślił.


W uroczystości uczestniczyli Szef Kancelarii Prezydenta RP Małgorzata Sadurska, Szef Gabinetu Prezydenta RP Adam Kwiatkowski oraz ministrowie Krzysztof Szczerski i Andrzej Dera. Obecny był także m.in. wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.
 

Akty nominacyjne otrzymali: 

1.     

Pani Elżbieta ADAMKIEWICZ-DROŻYŃSKA
profesor nauk medycznych
Gdański Uniwersytet Medyczny

2.     

Pan Marcin BARCZYŃSKI
profesor nauk medycznych
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

3.     

Pani Elżbieta BIELECKA
profesor nauk technicznych

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

4.     

Pan Marek BUDZYŃSKI
profesor nauk technicznych
Politechnika Warszawska

5.     

Pan Bogdan BURDZIEJ
profesor nauk humanistycznych

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

6.     

Pan Marian CHACHAJ
profesor nauk humanistycznych

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

7.     

Pan Lucjan CHMIELARZ
profesor nauk chemicznych
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

8.     

Ksiądz Bogdan CZYŻEWSKI
profesor nauk teologicznych

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

9.     

Pani Ewa DUBAS-URWANOWICZ
profesor nauk humanistycznych
Uniwersytet w Białymstoku

10. 

Pani Barbara FATYGA
profesor nauk społecznych
Uniwersytet Warszawski

11. 

Pani Marzena GAJĘCKA
profesor nauk medycznych

Instytut Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu

12. 

Pan Andrzej GIERCZYCKI
profesor nauk technicznych
Politechnika Śląska w Gliwicach

13. 

Pan Bogusław GÓRKA
profesor nauk humanistycznych
Uniwersytet Gdański

14. 

Pan Józef GRABAREK
profesor nauk humanistycznych
Uniwersytet Gdański

15. 

Pan Tadeusz GROCHOWIECKI
profesor nauk medycznych
Warszawski Uniwersytet Medyczny

16. 

Pani Małgorzata JANAS-KOZIK
profesor nauk medycznych

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

17. 

Pan Jarosław  JANICKI
profesor nauk technicznych

Akademia Techniczno-Humanistyczna  w Bielsku-Białej

18. 
Pani Irena JANKOWSKA
profesor nauk medycznych

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka"  w Warszawie

19. 

Pani Mirosława JANOŚ-KRESŁO
profesor nauk ekonomicznych
Szkoła Główna Handlowa  w Warszawie

20. 

Pani Danuta KŁOSEK-KOZŁOWSKA
profesor nauk technicznych
Politechnika Warszawska

21. 

Pan Łukasz KONIECZKO
profesor sztuk plastycznych
Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie

22. 

Pani Agnieszka KORDEK
profesor nauk medycznych
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
23. 

Pani Katarzyna KOTULSKA-JÓŹWIAK profesor nauk medycznych

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie

24. 

Pani Arleta KOWALA-PIASKOWSKA profesor nauk medycznych

Uniwersytet Medyczny  w Poznaniu

25. 

Pan Sławomir KOZIEŁ
profesor nauk biologicznych

Polska Akademia Nauk Zakład Antropologii  we Wrocławiu

26. 

Ksiądz Jan KROKOS
profesor nauk humanistycznych

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego  w Warszawie

27. 

Pani Jadwiga KUCZYŃSKA-KWAPISZ
profesor nauk społecznych
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego  w Warszawie

28. 

Pani Anna KWIATKOWSKA
profesor nauk społecznych

Instytut Psychologii Polskiej Akademii Nauk  w Warszawie

29. 

Pan Piotr LICZBERSKI
profesor nauk matematycznych
Politechnika Łódzka

30. 

Pan Dariusz ŁUKASIEWICZ
profesor nauk humanistycznych

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

31. 

Pani Anna MACHALIŃSKA
profesor nauk medycznych

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

32. 

Pan Sebastian MAĆKOWSKI
profesor nauk fizycznych
Uniwersytet Mikołaja Kopernika  w Toruniu

33. 

Pan Maciej MANIKOWSKI
profesor nauk humanistycznych
Uniwersytet Wrocławski

34. 

Pan Jan MARTINEK
profesor nauk fizycznych

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk  w Poznaniu

35. 

Pani Krystyna MILCZAREK-PANKOWSKA
profesor nauk społecznych
Uniwersytet Warszawski

36. 

Pan Jacek MIROŃSKI
profesor nauk ekonomicznych
Szkoła Główna Handlowa  w Warszawie

37. 

Pani Christine MOISAN-JABLONSKI
profesor nauk humanistycznych

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego  w Warszawie

38. 

Pani Beata MOŻEJKO
profesor nauk humanistycznych
Uniwersytet Gdański

39. 

Pan Ireneusz NAWROT
profesor nauk medycznych
Warszawski Uniwersytet Medyczny

40. 

Pan Janusz OLĘDZKI
profesor nauk medycznych
Warszawski Uniwersytet Medyczny

41. 

Pan Tomasz PAŃCZYK
profesor nauk chemicznych

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

42. 

Pan Radosław PAWELEC
profesor nauk humanistycznych
Uniwersytet Warszawski

43. 

Pan Tomasz POPŁAWSKI
profesor nauk technicznych
Politechnika Częstochowska

44. 

Pani Anna RECZYŃSKA
profesor nauk społecznych
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

45. 

Pani Ewa ROTT-PIETRZYK
profesor nauk prawnych
Uniwersytet Śląski w Katowicach

46. 

Pan Marek RUTKOWSKI
profesor nauk matematycznych
Politechnika Warszawska

47. 

Pan Leszek RYCHLIK
profesor nauk biologicznych

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

48. 

Pan Jarosław SŁAWIŃSKI
profesor nauk farmaceutycznych
Gdański Uniwersytet Medyczny

49. 

Pan Janusz SMULKO
profesor nauk technicznych
Politechnika Gdańska

50. 

Pan Kazimierz STRZYCZKOWSKI
profesor nauk prawnych
Uniwersytet Łódzki

51. 

Pani Agnieszka SZALEWSKA-PAŁASZ
profesor nauk biologicznych
Uniwersytet Gdański

52. 

Pani Barbara SZOTEK
profesor nauk humanistycznych
Uniwersytet Śląski w Katowicach

53. 

Pan Łukasz SZUMOWSKI
profesor nauk medycznych

Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego  w Warszawie

54. 

Pani Małgorzata SZYNKOWSKA
profesor nauk chemicznych
Politechnika Łódzka

55. 

Pan Maciej TĘSIOROWSKI
profesor nauk medycznych
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

56. 

Pan Michał WASILCZUK
profesor nauk technicznych
Politechnika Gdańska

57. 

Pan Marek ZMYŚLONY
profesor nauk medycznych
Instytut Medycyny Pracy w Łodzi

 

Poleć znajomemu