Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Środa, 16 września 2020

Prezydent wręczył nominacje profesorskie

  |   Pałac Prezydencki | Prezydent Andrzej Duda wręcza akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki Pałac Prezydencki | Prezydent Andrzej Duda wręcza akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki Pałac Prezydencki | Prezydent Andrzej Duda wręcza akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki Pałac Prezydencki | Prezydent Andrzej Duda wręcza akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki Pałac Prezydencki | Prezydent Andrzej Duda wręcza akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki Pałac Prezydencki | Prezydent Andrzej Duda wręcza akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki Pałac Prezydencki | Prezydent Andrzej Duda wręcza akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki.

 

Akty nominacyjne otrzymali:


Paweł CHMIELARZ
profesor nauk ścisłych i przyrodniczych
Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku


Jarosław Krzysztof DOMARADZKI
profesor nauk inżynieryjno-technicznych
Politechnika Wrocławska


Ewa DOMIAN
profesor nauk rolniczych
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie


Joanna EJDYS
profesor nauk społecznych
Politechnika Białostocka


Tadeusz EPSZTEIN
profesor nauk humanistycznych
Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla
Polskiej Akademii Nauk w Warszawie


Tomasz FALKOWSKI
profesor nauk inżynieryjno-technicznych
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

 

Janina Stanisława GOSPODAREK
profesor nauk rolniczych
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie


Ilona Marlena JACYNA-GOŁDA
profesor nauk inżynieryjno-technicznych
Politechnika Warszawska


Alicja Maria JASKIERNIA
profesor nauk społecznych
Uniwersytet Warszawski


Piotr Kazimierz JURKA
profesor nauk rolniczych
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

 

Dariusz Maciej KUPISZ
profesor nauk humanistycznych
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie


Adam Józef LIPIŃSKI
profesor nauk inżynieryjno-technicznych
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie


Zygmunt LIPNICKI
profesor nauk inżynieryjno-technicznych
Uniwersytet Zielonogórski


Sylwia MAŁGORZEWICZ
profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu
Gdański Uniwersytet Medyczny


Krzysztof Jacek OPIELIŃSKI
profesor nauk inżynieryjno-technicznych
Politechnika Wrocławska


Jarosław PERSZKO
profesor sztuki
Politechnika Białostocka


Joanna Agnieszka PISARSKA
profesor nauk ścisłych i przyrodniczych
Uniwersytet Śląski  w Katowicach


Marzanna PONIATOWICZ
profesor nauk społecznych
Uniwersytet w Białymstoku


Piotr PORWIK
profesor nauk inżynieryjno-technicznych
Uniwersytet Śląski  w Katowicach


Marta Monika POSTUŁA
profesor nauk społecznych
Uniwersytet Warszawski


Piotr Andrzej PRZYBYLSKI
profesor nauk ścisłych i przyrodniczych
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza  w Poznaniu

 

Andrzej Jacek ROKITA
profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu


Edyta Dorota RUDAWSKA
profesor nauk społecznych
Uniwersytet Szczeciński


Joanna STADNIK
profesor nauk rolniczych
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie


Tadeusz Stanisław SZCZUREK
profesor nauk społecznych
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie


Agata WAWRZYNIAK
profesor nauk rolniczych
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 

Andrzej WIERZBICKI
profesor nauk społecznych
Uniwersytet Warszawski


Małgorzata WIŚNIEWSKA
profesor nauk ścisłych i przyrodniczych
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Poleć znajomemu