Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Wtorek, 29 września 2020

Nominacje profesorskie w Pałacu Prezydenckim

  |   Pałac Prezydencki | Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich przez Prezydenta Andrzeja Dudę Pałac Prezydencki | Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich przez Prezydenta Andrzeja Dudę Pałac Prezydencki | Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich przez Prezydenta Andrzeja Dudę Pałac Prezydencki | Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich przez Prezydenta Andrzeja Dudę Pałac Prezydencki | Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich przez Prezydenta Andrzeja Dudę Pałac Prezydencki | Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich przez Prezydenta Andrzeja Dudę Pałac Prezydencki | Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich przez Prezydenta Andrzeja Dudę Pałac Prezydencki | Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich przez Prezydenta Andrzeja Dudę Pałac Prezydencki | Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich przez Prezydenta Andrzeja Dudę Pałac Prezydencki | Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich przez Prezydenta Andrzeja Dudę Pałac Prezydencki | Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich przez Prezydenta Andrzeja Dudę Pałac Prezydencki | Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich przez Prezydenta Andrzeja Dudę Pałac Prezydencki | Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich przez Prezydenta Andrzeja Dudę

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki.

 

Akty nominacyjne otrzymali:

 

Robert BARTEL 
profesor sztuki
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

 

Błażej BERKOWSKI 
profesor nauk ścisłych i przyrodniczych
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

Łukasz BŁASZCZAK 
profesor nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne
Uniwersytet Wrocławski

 

Małgorzata BRODA 
profesor nauk ścisłych i przyrodniczych
Uniwersytet Opolski

 

Artur GOŁAWSKI
profesor nauk ścisłych i przyrodniczych
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

 

Andrzej GZELLA
profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

 

Urszula JANKOWIAK
profesor sztuki
Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy

 

Lucyna KAPKA-SKRZYPCZAK
profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu
Instytut Medycyny Wsi 
im. Witolda Chodźki w Lublinie

 

Monika KARCZEWSKA-KUPCZEWSKA
profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

 

Aleksandra KLIMCZAK
profesor nauk ścisłych i przyrodniczych
Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu

 

Karolina KOMASA
profesor sztuki
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

 

Katarzyna KOMOSIŃSKA-VASSEV
profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

 

Łukasz KOWALIK
profesor nauk ścisłych i przyrodniczych
Uniwersytet Warszawski

 

Justyna KOWALSKA
profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu
Warszawski Uniwersytet Medyczny

 

Ksiądz Piotr KROCZEK
profesor nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

 

Jolanta KRÓL 
profesor nauk rolniczych
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

 

Alina KUNICKA-STYCZYŃSKA
profesor nauk rolniczych
P
olitechnika Łódzka

 

Jacek LEGUTKO

profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu

Uniwersytet Jagielloński

 

Teresa MAŁECKA-MASSALSKA
profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu
Uniwersytet Medyczny w Lublinie

 

Agnieszka MĄDRO 
profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu
Uniwersytet Medyczny w Lublinie

 

Maciej MITRĘGA
profesor nauk społecznych
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

 

Leszek MITRUS
profesor nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

 

Paweł OLCZYK
profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki farmaceutyczne
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

 

Jadwiga PAZDAN
profesor nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

 

Michał PIETRZAK
profesor nauk społecznych
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

 

Rafał PORĘBA
profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

 

Marcin RENKE
profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu
Gdański Uniwersytet Medyczny

 

Edyta RESZKA
profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu
Instytut Medycyny Pracy w Łodzi

 

Justyna ROGALSKA
profesor nauk ścisłych i przyrodniczych
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

 

Grażyna ROMAŃCZUK-WORONIECKA
profesor nauk społecznych
Uniwersytet Warszawski

 

Tadeusz SIWIEC
profesor nauk rolniczych
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

 

Barbara SYMANOWICZ
profesor nauk rolniczych
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

 

Aleksandra SZCZEPANKIEWICZ
profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

 

Adam SZROMEK
profesor nauk społecznych
Politechnika Śląska w Zabrzu

 

Anna TARWACKA
profesor nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

 

Katarzyna TOŃSKA

profesor nauk ścisłych i przyrodniczych
Uniwersytet Warszawski

 

Piotr TROJANOWSKI
profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu
Uniwersytet Medyczny w Lublinie

 

Mirosław WIATKOWSKI
profesor nauk inżynieryjno-technicznych
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

 

Adam WICHNIAK
profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu
Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

 

Jolanta WIERZBA
profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu
Gdański Uniwersytet Medyczny

 

Magdalena WÓJCIAK-KOSIOR
profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu
Uniwersytet Medyczny w Lublinie

 

Joanna WYKA
profesor nauk rolniczych
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

 

Grzegorz ZADORA
profesor nauk ścisłych i przyrodniczych
Uniwersytet Śląski w Katowicach

 

Tomasz ZDROJEWSKI
profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu
Gdański Uniwersytet Medyczny

 

Grzegorz ZIELIŃSKI
profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu
Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie

 

Anna ŻBIKOWSKA
profesor nauk rolniczych
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Poleć znajomemu